พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
09 ตุลาคม 2555 :: 09:10:27 am 89943

กกต.ระยอง ให้ผู้สมัครสาบานไม่โกงเลือกตั้ง

ประธาน กกต.ระยอง ไม่หนักใจเหตุรุนแรงเลือกตั้ง สมาชิก อบจ.ระยอง เชิญผู้สมัครร่วมปฎิญาณตน สาบานไม่โกงเลือกตั้ง

กกต.ระยอง นิมนต์พระสงฆ์เทศนาธรรม การแข่งขันย่อมมีผู้แพ้ ผู้ชนะ ต้องมีการอภัย พร้อมร่วมกล่าวคำสาบาน ปฎิญาณตนถ้าผู้สมัครโกงการเลือกตั้งทั้ง 8 อำเภอ 30 เขต 58 คน ซื้อเสียง หาเสียงให้ร้าย ป้ายสีคู่ต่อสู้ ให้ต้องคำสาบานมีอันเป็นไปภายใน 3 วัน 7 วัน ส่วนประธาน กกต.ระยอง เผยไม่หนักใจ เพราะผู้สมัครล้วนแล้วเป็นคนรู้จักกัน ตั้งใจที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนแต่ละเขต

นายสุขุม โกมาลสถิตย์ ประธานคณะกรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร ผอ.กกต.ระยอง เป็นประธานในโครงการสมานฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยได้จัดให้พิธีกล่าวคำปฎิญาณของผู้สมัครทั้งหมด 8 อำเภอ 30 เขต 58 คน และได้นิมนต์พระครูวิสุทธิสารโสภิต เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง และเจ้าอาวาสวัดลุ่มมหาชัยชุมพล อ.เมือง จ.ระยอง มาเทศนาธรรมให้ผู้สมัครฟัง ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เพื่อให้คติธรรม การแข่งขันการเลือกตั้งประชาชนเป็นผู้ตัดสิน ใครทำดีย่อมได้ดี ผู้ใดที่เสียสละเวลา โอกาส และให้ความสนใจในทุกข์ สุข ของประชาชนผู้นั้นย่อมเป็นผู้ที่ประชาชนต้องเลือกเอง สิ่งที่จะหลีกเลี่ยงเสียมิได้ก็คือ ต้องมีผู้แพ้ ผู้ชนะ ผู้แพ้ก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ในความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ส่วนผู้ชนะก็ต้องรักษาคุณงาม ความดีให้คงทน ยั่งยืน ไม่ถากถาง หรือเยาะเย้ย ผู้แพ้ ก็จะทำให้เกิดความสงบสุข ทุกฝ่ายต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยต่อกันเสมอ

นายสุขุม โกมาลสถิตย์ กล่าวว่า โครงการที่จัดขึ้น เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและเพื่อให้ผู้สมัครฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อย่างถูกต้อง ชัดเจนและเท่าเทียมกัน และเพื่อให้ผู้สมัครฯ สามารถยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการลดปัญหาการร้องเรียนในการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง รวมตลอดถึงลดปัญหาการร้องเรียน อันเกิดจากความเข้าใจผิดในข้อกฎหมาย และประการสำคัญเพื่อให้ผู้สมัคร ได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งอย่างสุจริต และโปร่งใส ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน อันจะเป็นการสร้างบรรยากาศในการสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ขณะนี้ผู้สมัครได้หาเสียงกันโดยไม่เกิดความขัดแย้งแต่อย่างใด คงไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในการเลือกตั้งอย่างแน่นอน เพราะสุดท้ายต้องใช้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินด้วยการเข้าคูหา กาเบอร์ที่ตัวเองชื่นชอบ รักใคร่ ไว้วางใจ สามารถเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในแต่ละเขตได้ และผู้สมัครทุกคนก็รู้จักมักคุ้นกันทั้งสิ้น ซึ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 8 อำเภอ 30 เขต จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีความรุ่นแรง และตั้งเป้าไว้ว่าจะมีประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 อย่างแน่นอน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวการเมือง

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com