พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
08 มกราคม 2560 :: 04:01:50 am 202406

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเลือกพัทยาจัดงาน “คิดได้…ไม่อายใคร”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลือกพัทยาจัดงาน “คิดได้...ไม่อายใคร” ปลุกพลังสร้างสรรค์ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้ผู้ประกอบการภูมิภาค

พัทยา – วันที่ 7 ม.ค.60 ที่บริเวณลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช จ.ชลบุรี กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดกิกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนภูมิภาค ภายใต้ชื่องานว่า “คิดได้…ไม่อายใคร” ที่มีการออกร้านสินค้าไอเดียคนไทยกว่า 20 ร้านค้า โดยมี นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2560

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริม และปลูกฝังให้เยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานของผู้ประกอบการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีให้นักท่องเที่ยว นักลงทุน ผู้ประกอบการภายใน และต่างประเทศได้เข้าใจความพยายามในการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ประเทศไทยดำเนินการมาโดยตลอด

 

03 04

 

ภายในงานนอกจากมีการออกร้ายสินค้าไอเดียคนไทยแล้ว ยังได้จัดให้มีหน่วยรับคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเช่นกัน

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com