พัทยาเดลีนิวส์

06 สิงหาคม 2557 :: 08:08:45 am 140243

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดสัมมนา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดสัมมนาหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เน้นทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
สนใจโฆษณา

พัทยา-วานนี้ (5 ส.ค. 57) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมพัทยาปาร์ค จ.ชลบุรี นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดสัมมนาหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยมีเจ้าหน้านักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ และเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานทั่วประเทศกว่า 150 คน เข้าร่วม

 

นายธัญญา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า จากสถานการณ์การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าและพื้นที่แปลงปลูกป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ยังมีการบุกรุกอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งปัญหาบุกรุกพื้นที่เพื่อปลูกสร้างบ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท ทำการเกษตร การล่าสัตว์ป่า เก็บหาของป่า การลักลอบตัดไม้พะยูง สัก ชิงชัน และไม้มีค่าทางเศรษฐกิจอื่นๆ รวมถึงปัญหาการจุดไฟเผาป่าเพื่อเอาพื้นที่ดินทำกิน

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงจัดสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามของกรม

 

ยังเป็นเวทีในการระดมความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคจากการทำงาน รวมยังเป็นการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

จะทำให้ผู้บริหารได้ทราบถึงข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com