พัทยาเดลีนิวส์

05 มีนาคม 2559 :: 06:03:07 am 185784

กรม สอ.2 ทำพิธีส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2016

ผู้บังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ผบ.กรม สอ.2) เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2016 เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนส่งเสริมการปฏิบัติการร่วมระหว่าง ทอ. ทบ. ทร. และ ทอ.สิงคโปร์ โดยมี เสนาธิการกรมฯ ผู้บังคับหน่วยฝึก และข้าราชการ ร่วมในพิธี
สนใจโฆษณา

สัตหีบ – วันที่ 4 มี.ค.59 ที่ลานหน้ากองบังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี น.อ.คมพันธ์ อุปลานนท์ ผู้บังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ผบ.กรม สอ.2) เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2016 เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนส่งเสริมการปฏิบัติการร่วมระหว่าง ทอ. ทบ. ทร. และ ทอ.สิงคโปร์ โดยมี เสนาธิการกรมฯ ผู้บังคับหน่วยฝึก และข้าราชการ ร่วมในพิธี

 

ตามที่ สอ.รฝ. กำหนดให้ทำการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2016 ณ พื้นที่สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี และ พื้นที่ บน.1 จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 7 – 18 มี.ค.59 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 จัดตั้งกองอำนวยการฝึก โดยมี ผบ.กรม สอ.2 เป็นผู้อำนวยการฝึก และจัดตั้งกำลัง 1 กองร้อยต่อสู้อากาศยาน และ 1 ชุดตรวจการณ์ทางอากาศจาก ศสร.สอ.รฝ. ประกอบด้วย กำลังพล 296 นาย เป็นนายทหารสัญญาบัตร 38 นาย นายทหารประทวน 312 นาย และพลทหาร 44 นาย ลูกจ้างประจำ 1 นาย อาวุธยุทโธปกรณ์ ปตอ.37 มม. 4 แท่น ปตอ.40/70 มม. 2 กระบอก เครื่องควบคุมการยิงฟลายแคชเชอร์ 1 ระบบ อาวุธปล่อยนำวิถี QW – 18 2 ชุดยิง และเรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศระยะปานกลาง (KRONOS) 1 ระบบ

 

03 04

 

น.อ.คมพันธ์ กล่าวว่า กรม สอ.2 เป็นหน่วยหลักที่จัดกำลังพลเข้าร่วมฝึก ฉะนั้นในการฝึกครั้งนี้ ขอให้กำลังทุกนายตั้งใจปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยขององค์บุคคลเป็นสำคัญ ต้องแสดงออกถึงความมีวินัยในการฝึก การทำความเคารพของความเป็นทหารเรือไทย และนำความภาคภูมิใจกลับมาสู่ สอ.รฝ. และกองทัพเรือ ต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com