พัทยาเดลีนิวส์

08 ตุลาคม 2559 :: 08:10:10 am 198189

กรม สอ.2 เตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางอากาศ-ภัยพิบัติ

กรม สอ.2 เตรียมความพร้อมรบ รับมือภัยคุกคามทางอากาศ และภัยพิบัติ ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมรบหากเกิดภาวะสงครามขึ้นจริง
สนใจโฆษณา

สัตหีบ – วันที่ 7 ก.ย.59 พล.ร.ต.เอกราช พรหมลัมภัก ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) พร้อมคณะทำงาน ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรง กรมต่อสู้อากาศยานที่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ( กรม สอ.2 สอ.รฝ.) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพล โดยมี น.อ.อนุวัต ดาผิวดี ผู้บังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 นำกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ประจำหน่วย แถวรายงานตน พร้อมรับมอบนโนบาย นำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติ

ในโอกาสนี้ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 ได้ทำการสาธิตการต่อสู้อากาศยานป้องกันภัยทางอากาศ โดยใช้อาวุธประจำหน่วย ประกอบด้วย ปืนต่อสู้อากาศยาน ปตอ.40/70 มม.จำนวน 2 แท่น เครื่องควบคุมการยิง คคย.702 จำนวน 1 แท่น และอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่ายิง QW-18 จำนวน 1 แท่น ทำลายข้าศึกจากภาพพื้นสู่อากาศ ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมรบ หากเกิดภาวะสงครามขึ้นจริง

 

03 04

 

พล.ร.ต.เอกราช กล่าวว่า กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 ถือเป็นหน่วยกำลังรบหลักภาคพื้น ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ปกป้องภัยทางอากาศ รวมถึงปกป้องฐานที่ตั้งสำคัญภายในประเทศ ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งทะเลและด้านอ่าวไทย อาทิ ท่าเรือปากน้ำระนอง ฐานทัพเรือพังงา ชายฝั่งภูเก็ต ท่าเรือกระบี่ โรงไฟฟ้าและโรงแยกก๊าซขนอม โรงไฟฟ้าจะนะ ท่าเรือปัตตานี และสนับสนุนทัพเรือภาคที่ 2 และใกล้เคียง ตามแผนป้องกันประเทศ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ

 

พร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนาย จะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจ ปฏิบัติภารกิจหน้าที่อย่างสุดความสามารถ และมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมรบ และรับมือกับภัยพิบัติ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เพื่อสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ให้สมดั่งวิสัยทัศน์ของหน่วยที่ว่า “กรม สอ.2 จะเป็นผู้นำด้านการต่อสู้อากาศยานของกองทัพเรือ”

 

05 06

 

ปัจจุบัน กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 มีหน่วยในความดูแล 3 กองพัน ประกอบด้วย กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 21 ,22 และ 23 มีประอาวุธประจำหน่วย คือ ปืนต่อสู้อากาศยาน ปตอ.37 มม. ปืนต่อสู้อากาศยาน ปตอ.40/70 มม. และอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่ายิง QW-18 ซึ่งถือเป็นเขี้ยวเล็บที่ทรงอานุภาพของหน่วย ในการมีไว้ป้องกันภัยทางอากาศ

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com