พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 มิถุนายน 2550 :: 11:06:32 am 11365

กระทรวงพาณิชย์อบรมเพิ่มศักยภาพ SMEs ภูมิภาคสู่ตลาดจีน

กระทรวงพาณิชย์จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ SMEs ภูมิภาคตลาดจีน เพื่อกำหนด นโยบายที่จะเชิญชวน และส่งเสริมให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนหรือค้าขายกับประเทศจีน ซึ่งได้สอดคล้องกันกับนโยบายประเทศไทยในการขยาย และเจาะตลาดใหม่ ( New Markets Penetration)

เมื่อเร็วๆนี้ที่โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว พัทยา กระทรวงพาณิชย์จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ SMEs ภูมิภาคตลาดจีน โดยได้รับเกียรติจากนาย พิษณุ เหรียญมหาสาร รองปลัดกระทรวงพานิชย์ กล่าวเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ SMEs ในครั้งนี้โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน 

            นายพิษณุ กล่าวว่า ตามที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กำหนด นโยบายที่จะเชิญชวน และส่งเสริมให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนหรือค้าขายกับประเทศจีน ซึ่งได้สอดคล้องกันกับนโยบายประเทศไทยในการขยาย และเจาะตลาดใหม่ ( New Markets Penetration) 

       

     โดยอาศัยความได้เปรียบของสินค้าไทยที่ภาพลักษณ์ เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ในขณะเดียวกันการเจาะตลาดโดยใช้สินค้าที่มีศักยภาพที่นักลงทุนสามารถลงทุนหรือค้าขายควบคู่ไปกับสินค้าที่ได้รับความนิยมจากประเทศไทยเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์สินค้าของประเทศได้อีกทางหนึ่ง ปัจจุบันสินค้าทั่วโลกมีการแข่งขันกันอย่างสูง สิ่งที่แต่ละประเทศต้องการสร้างคือ ความเชื่อมั่นในสินค้า ( Product Loyalty) หรือภาพลักษณ์สินค้า ( Product Image) เพื่อสร้างความได้เปรียบในการคัดเลือกสินค้าจากผู้บริโภค และสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า ดังนั้น การสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จัก จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ซื้อ ผู้นำเข้า และผู้บริโภค และยังเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดยุทธ์ศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและขยายตลาดธุรกิจบริการของไทยออกไปสู่ตลาดผู้บริโภคของจีนมากขึ้น 

            โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสาขาอาชีพต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาการค้าและการลงทุนแผนใหม่ โดย อ.ภูษิต เพ็ญศิริ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการค้าการลงทุนแผน
 

Reporter : PDN staff   Photo : PDN staff   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com