พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
23 พฤษภาคม 2558 :: 13:05:18 pm 164086

กสทช. ขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนซิมเติมเงิน ด้วยแอพ  “2 แชะ”

สำนักงาน กสทช. ขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนซิมเติมเงิน ด้วยแอพ  “2 แชะ”  รองรับ การลงทะเบียนทั้งซิมเก่าและซิมใหม่ เน้นความปลอดภัย ข้อมูลประชาชนไม่หลุด เปิดให้บริการวันนี้ และ พร้อมกันทั่วประเทศ ณ จุดบริการเครือข่ายที่ท่านใช้งาน หรือตัวแทนจำหน่ายซิมที่มีสัญลักษณ์ “2 แชะ”

นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการสำนักงาน กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงาน กสทช.ได้สร้าง แอพพลิเคชั่นชื่อว่า “แอพ 2 แชะ” ขึ้นมาเพื่อใช้ในการลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินและ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวให้กับประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนแบบเติมเงิน ในการลงทะเบียนซิมการ์ดทั้งเก่าและใหม่ด้วย “แอพ 2แชะ”ผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนโดยเปิดให้บริการแล้ววันนี้ซึ่งผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินที่ต้องการขอลงทะเบียนซิมเก่า หรือผู้ที่จะซื้อซิมใหม่ สามารถติดต่อขอลงทะเบียนซิมผ่านแอพ 2 แชะได้ที่ผู้ให้บริการ ของทุกเครือข่ายหรือตัวแทนจำหน่ายซิม ที่มีสัญลักษณ์“2 แชะ” ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า (แบบเติมเงิน)กรณีซิมใหม่กับร้านโมเดิร์นเทรดและ ร้านสะดวกซื้อ  อาทิเช่น  ร้าน 7-11 Big C Lotus เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนแล้ว  และ ประชาชนสามารถตรวจสอบและรับรหัสลงทะเบียนซิมได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยกด *151# โทรออก  หาก เคยลงทะเบียนซิมแล้ว จะได้รับข้อความว่า “0XX XXX XXXX ได้ทำการลงทะเบียนด้วยบัตรเลขที่ XXXXXXXXXXXXX เรียบร้อยแล้ว” แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียนซิมมาก่อน จะได้รับข้อความว่า “หมายเลข ของท่านเป็นระบบเติมเงิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน รหัสลงทะเบียน XXXXXX” และให้ประชาชนนำรหัส 6 หลักที่ ได้รับไปลงทะเบียนซิมตามจุดให้บริการดังกล่าว และที่สำคัญตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ซิมการ์ด ใหม่ทุกระบบจะต้องลงทะเบียนซิมการ์ดก่อน จึงจะสามารถเปิดใช้งานได้

 

สำนักงาน กสทช. อนุญาตให้เฉพาะหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ, ศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละเครือข่ายเท่านั้นที่จะมีสิทธิใช้ แอพพลิเคชั่น 2 แชะ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการลงทะเบียนซิมการ์ดของประชาชน และเป็นการพิสูจน์ เจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ที่แท้จริง ป้องกันการแอบอ้างนำบัตรประจำตัวประชาชนไปลงทะเบียนในหมาย เลขของบุคคลอื่น นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถนำซิมไปลงทะเบียนผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ จุดให้ บริการของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงาน กสทช. ได้แก่ สำนักทะเบียนราษฎร์ทุกแห่ง  ที่ว่าการ อำเภอทุกอำเภอและศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด (เริ่มเดือนพฤษภาคม 2558)

 

แอพพลิเคชั่น “2 แชะ”  เป็นโปรแกรมการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน   ที่จะเป็นตัวช่วยสนับสนุนผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และตัวแทนจำหน่ายในการลงทะเบียนซิม การ์ดทั้งซิมใหม่และซิมเก่า ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน โดยจะช่วยทำให้การลงทะเบียนมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ โดยผู้ที่จะใช้บริการแอพพลิเคชั่นนี้ได้จะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ลงทะเบียนกับผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แล้วเท่านั้น การลงทะเบียนด้วยสมาร์ทโฟนที่ใช้แอพ 2 แชะ จะไม่มีการบันทึกภาพและข้อมูลใดๆของผู้มา ลงทะเบียนไว้ในเครื่อง แต่จะส่งข้อมูลตรงไปเก็บไว้ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยสำนักงาน กสทช.สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้  ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มั่นใจได้ว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภัยในการ ใช้บริการ และสำหรับชาวต่างชาติสามารถใช้พาสปอร์ตหรือบัตรต่างด้าวในการ ลงทะเบียนได้

 

“ขอให้ประชาชนมั่นใจในการลงทะเบียนซิมการ์ดผ่าน “แอพพลิเคชั่น 2 แชะ” ของสำนักงาน กสทช.ว่าข้อมูลสำคัญส่วนตัวของท่านจะได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชน ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินมาลงทะเบียนซิม เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของเบอร์ฯ รักษาสิทธิ ของท่าน เมื่อเลิกใช้บริการก็สามารถขอรับเงินคืนได้” นายก่อกิจกล่าว

 

นายก่อกิจฯ เพิ่มเติมว่า การสร้างแอพพลิเคชั่น “2 แชะ” ของสำนักงาน กสทช. เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ลงทะเบียนซิมการ์ด) เพื่อ ป้องกันการนำเอาหมายเลขโทรศัพท์ไปใช้ทำผิดกฎหมายที่เป็นอันตรายต่อสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ โทรศัพท์ในการข่มขู่ ต้มตุ๋น หลอกลวง ซื้อขายยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมาย ติดต่อหรือจ้างวานเพื่อก่ออาชญากรรมหรือแม้กระทั่งการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการจุดชนวนระเบิดเพื่อก่อวินาศกรรม อันนำไปสู่การสูญ เสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และจากข้อเท็จจริงที่พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณผู้ใช้โทรศัพท์ เคลื่อนที่กว่า 100 ล้านเลขหมาย โดย 90% เป็นผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผู้ ใช้งาน ทำให้เมื่อมีการกระทำที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นโดยอาศัยช่องทางผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รักษากฎหมายใช้เวลาค่อนข้างมากในการสืบหาตัวผู้กระทำผิด

 

แม้ว่าที่ผ่านมาสำนักงาน กสทช. ได้ออกกฎ เกณฑ์เพื่อกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดำเนินการเพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ  ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมแล้ว แต่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน จำนวนมากไม่มั่นใจในการลงทะเบียนซิม เนื่องจากต้องให้สำเนาบัตรประชาชนไปกับผู้จำหน่ายซิมการ์ดซึ่งอาจ  จะเป็นศูนย์บริการหรือร้านตู้ สำนักงานกสทช.จึงได้หาวิธีการเพื่อจะสร้างความมั่นใจในการลงทะเบียนให้กับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินซึ่งสำนักงาน กสทช.  คาดว่า แอพพลิเคชั่น 2 แชะ  นี้จะช่วยให้มีการ ลงทะเบียนซิมการ์ดมากขึ้น ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อน ที่ระบบเติมเงินให้มาลงทะเบียนเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นให้ประชาชนได้เล็งเห็นความจำเป็นในการลงทะเบียนผู้ใช้ บริการอย่างถูกต้องตลอดปี 2558 ภายใต้แนวคิด “สังคมปลอดภัย ร่วมใจลงทะเบียน : รักษาสิทธิเป็นเจ้าของเลขหมาย ร่วมสร้างสังคมปลอดภัย”

 

ซึ่งนอกจากจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้า หมายได้เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังมีการจัดแถลงข่าวในพื้นที่ 5 จังหวัดสำคัญๆ  หรือที่เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคต่างๆ อาทิเช่น เชียงใหม่ อุบลราชธานี ภูเก็ต ชลบุรี และอยุธยา ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช.เชื่อว่าการรณรงค์และประชา สัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ เติมเงินจะเป็นการสร้างความมั่นใจด้านการบริการ ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อรักษาความมั่นคงและ ปลอดภัยของสังคมร่วมกันต่อไป

 

“เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ สำนักงาน กสทช. ต้องขอให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ความร่วม  มือดำเนินงานในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด   เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามแผน    และอยากฝากไปถึงพี่น้อง ประชาชนให้เข้าใจถึงความสำคัญของการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน   ว่าจะช่วย สร้างความมั่นคง ความสงบสุข และความปลอดภัยให้กับสังคมและประเทศชาติได้” นายก่อกิจฯ กล่าวในท้ายที่สุด

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com