พัทยาเดลีนิวส์

19 มกราคม 2554 :: 10:01:18 am 51731

กองทัพเรือ กระทำสัตย์ปฏิญาณตน ในวัน”กองทัพไทย”

เนื่องในวันกองทัพไทย ทางกองทัพเรือได้ทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล มีการแสดงการสาธิตกระโดดร่มแบบดิ่งพสุธา ของนักโดดร่มกองทัพเรือ การแสดงสวนสนามวิ่ง ของทหารหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง การแสดงดนตรีสนาม ของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ และการยิงปืนฉับพลัน ของทหารพราน นาวิกโยธิน
สนใจโฆษณา

สัตหีบ – วานนี้ ( 18 ม.ค. 54 ) พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล และสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ในส่วนกองทัพเรือ ประจำปี 2554 ณ ลานสวนสนามหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชากองทัพเรือ และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ประญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบหมายให้ พลเรือโท ชัชรินทร์ ชูศรี ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการด้วยการแสดงการสาธิตกระโดดร่มแบบดิ่งพสุธา ของนักโดดร่มกองทัพเรือ การแสดงสวนสนามวิ่ง ของทหารหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง การแสดงดนตรีสนาม ของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ และการยิงปืนฉับพลัน ของทหารพราน นาวิกโยธิน

และในการสวนสนามของเหล่าทหารเรือมี นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการ กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้บังคับการกรมผสมสวนสนาม ควบคุมกองพัน 12 กองพัน ประกอบด้วย กองพันที่ 1 กรมนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ, กองพันที่ 2 กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ, กองพันที่ 3 กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ, กองพันที่ 4 กรมสารวัตรทหารเรือ, กองพันที่ 5 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ, กองพันที่ 6 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง, กองพันที่ 7 กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ, กองพันที่ 8 กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ, กองพันที่ 9 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง, กองพันที่ 10 กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, กองพันที่ 11 ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันที่ 12 กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยทหารทั้ง 12 กองพัน ได้อันเชิญธงชัยเฉลิมพล ซึ่งเป็นธงประจำหน่วย ที่ทหารทุกนายต้องรักษาด้วยชีวิต ขึ้นเหนือหัวขบวนทั้ง 12 กองพัน อันแสดงออกถึงการแสดงความจงรักภักดีใน สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

เพื่อน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช 954 ด้วยพระปรีชาสามารถ และความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของพระองค์ ที่สามารถเอาชนะข้าศึกด้วยพระองค์เอง ในขณะที่ตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึกเพียงลำพัง ซึ่งเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยเดิมนั้นถือเอาวันที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกรมยุทธนาธิการ เมื่อวันที่ 8 เมษายน เป็นวัน “กลาโหม” และต่อมาได้ถือว่าเป็น “วันกองทัพไทย”

กระทั่งในปี 2523 คณะรัฐมนตรีในขณะนั้น มีมติให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย โดยยึดเอาวันที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราช แต่ภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่าน ตลอดจนราชบัณฑิตยสถาน และคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ ได้ตรวจสอบความถูกต้องตามสุริยคติแล้ว พบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่ตรงกับวันที่ 18 มกราคม ดังนั้น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามทีกระทรวงกลาโหมเสนอ ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทย จากวันที่ 25 มกราคม เป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

ศิรินภา