พัทยาเดลีนิวส์

21 ธันวาคม 2555 :: 10:12:37 am 97338

กองทัพเรือ ถวายเครื่องราชสักการะ เสด็จเตี่ย ในวันคล้ายวันประสูติ (วันอาภากร)

พลเรือโท ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมผู้แทน หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สวนกรมหลวงชุมพร หรือสวนสาธารณะหนองตะเคียน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
สนใจโฆษณา

สัตหีบ – เมื่อเร็ว ๆ นี้ (19 ธ.ค.55) กองทัพเรือได้กำหนดให้เป็นวันอาภากร หรือวันคล้ายวันประสูติของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาทหารเรือไทย ผู้ทรงสถิตสถาพรอยู่ในดวงใจของทหารเรือไทยทุกหมู่เหล่า และประชาชนชาวไทยตลอดมา ในปีนี้ พลเรือโท ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมผู้แทน หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สวนกรมหลวงชุมพร หรือสวนสาธารณะหนองตะเคียน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ซึ่งในพิธีทหารเรือทุกนาย ต่างพร้อมใจกันบรรเลง และขับร้องเพลงพระราชทาน เดินหน้า ดอกประดู่ และดาบของชาติ เพื่อรำลึกถึงพระองค์ ซึ่งทหารเรือทุกนายเชื่อว่ายังสถิตอยู่บนทิพย์วิมาน หรือสรวงสวรรค์ เพื่อคุ้มครอง ดูแล ลูกหลานของพระองค์ท่านไม่ให้อริราชศัตรูมาแย่งแผ่นดินสยามไปได้

จากนั้น ได้เข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดสัตหีบ จำนวน 10 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ ชัยมงคลคาถา และถวายภัตราหารเช้า เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศล แด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ อีกด้วย

สำหรับพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ประสูติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2423 ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาโหมด ในปีพุทธศักราช 2436 ได้เสด็จไปศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษ ผลการศึกษาปรากฏอยู่ในขั้นดีเยี่ยม มีพระวิริยะอุตสาหะ พระจริยวัตรที่งดงามเป็นที่รักใคร่ของครูอาจารย์และเป็นที่ยอมรับของชาวอังกฤษ เมื่อจบการศึกษาได้เสด็จกลับเข้ารับราชการในกระทรวงทหารเรือ รับพระราชทานยศเป็น นายเรือโทผู้บังคับการ ในตำแหน่งนายธงผู้บัญชาการทหารเรือ เมื่อปีพุทธศักราช 2448 ทรงดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทรงได้ปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียนนายเรือให้เจริญก้าวหน้า ดังปรากฏทำให้ทหารเรือไทย มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ สามารถเป็นครู และผู้บังคับบัญชาทหารเรือได้โดยไม่ต้องพึ่งพาชาวต่างประเทศ

และในปีพุทธศักราช 2450 ทรงเป็นผู้บังคับการเรือหลวงมกุฎราชกุมาร นำนักเรียนนายเรือ และนักเรียนช่างกล ไปฝึกภาคต่างประเทศที่สิงคโปร์ โดยทรงเปลี่ยนสีเรือจากสีขาวเป็นสีหมอกให้เหมือนเรือรบต่างประเทศ เพื่อให้กลมกลืนกับลักษณะของสีน้ำทะเล และภูมิประเทศ นอกจากนี้ พระองค์ท่านยังได้ทรงศึกษาตำราหมอยาไทยอย่างจริงจัง จนมีความรู้แตกฉาน ทรงเป็นหมอยาไทย รับรักษาประชาชนทั่วไป ด้วยน้ำพระทัยโอบอ้อมอารี จนได้รับพระสมัญญาว่า “หมอพร’ แห่งราชนาวีไทย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com