พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
14 มกราคม 2560 :: 06:01:30 am 202642

กองทัพเรือ ฝึกอาชีพทหารผลัด 2 สร้างอาชีพหลังปลดประจำการ

สัตหีบ – วันที่ 13 ม.ค.60 พล.ร.ต.ภรเดช คะชา รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ 2/60 โดยมี พล.ร.ต.พีระพล ธีรกุล กรรมการฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เจ้ากรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ ตลอดจน ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมเจ้าท่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง และสมาคมเจ้าของเรือไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการฯ เข้าร่วมพิธี ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

พล.ร.ต.ภรเดช กล่าวว่า กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 มีทหารกองประจำการจากหน่วยต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 5 หลักสูตร รวม 84 นาย ประกอบด้วย หลักสูตรอาชีพช่างทั่วไป จำนวน 3 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 49 นาย และหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ จำนวน 2 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 35 นาย

 

การฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพเรือ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญ และมีทักษะในวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ทหารกองประจำการหลังปลดประจำการไปแล้ว อันจะเห็นได้ว่าจากสภาวะปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ขาดแคลนรายได้ เนื่องจากประสบปัญหาการว่างงานเป็นจำนวนมาก ทหารที่กำลังปลดประจำการออกไป ควรได้รับการฝึกอาชีพเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ สร้างเสริมรายได้แก่ตนเอง และครอบครัว ให้สามารถต่อสู้กับปัญหา และสภาวะต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวให้ได้ต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com