พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
09 กันยายน 2559 :: 09:09:39 am 196055

กองทัพเรือ มอบวุฒิบัตรทหารกองประจำการ

กองทัพเรือ มอบวุฒิบัตรทหารกองประจำการ จบหลักสูตรอาชีพ 141 นาย

สัตหีบ – วันที่ 8 ก.ย.59 พล.ร.อ.ไพฑูรย์ ประสพสิน ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการที่สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรสาขาอาชีพต่าง ๆ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 โดยมี รองประธาน ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมเจ้าท่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง และสมาคมเจ้าของเรือไทย ร่วมเป็นเกียรติในการมอบวุฒิบัตรให้แก่พลทหาร จำนวน 141 นาย ที่ผ่านการฝึกอบรม ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

ทั้งนี้ ตามที่กองทัพเรือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง กรมเจ้าท่า และสมาคมเจ้าของเรือไทย ได้พิจารณาเห็นประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการของกองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ทักษะฝีมือ ประสบการณ์จากการฝึกอบรมในสาขาอาชีพต่างๆ สร้างโอกาสการมีงานทำที่ได้มาตรฐานตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด ไปประกอบอาชีพเมื่อปลดประจำการไปแล้วนั้น

 

03 04

 

การฝึกอบรมในรุ่นนี้ ยังเป็นรุ่นที่ 4 ที่มีการฝึกอบรม จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ ฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ ส่วนหลักสูตรอาชีพสาขาต่างๆ อีกจำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ หลักสูตรการควบคุมรถฟอร์คลิฟอย่างปลอดภัยและถูกวิธี หลักสูตรการบำรุงรักษารถยนต์ (คาร์แคร์) และหลักสูตรนิวไดรฟ์เวอร์ (การขับรถขนส่งระบบลอจิสติกส์สากล) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 141 นาย และผ่านการฝึกอบรม จำนวน 141 นาย

 

พล.ร.อ.ไพฑูรย์ กล่าวว่า กองทัพเรือ มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะดำเนินการตามนโยบายของหน่วยเหนือ ในการที่จะทำให้ทหารกองประจำการได้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพสาขาต่างๆ ก่อนปลดประจำการ อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะอาชีพ เพื่อให้ทหารเหล่านั้นสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพกับภาคธุรกิจเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระได้ตามความสมัครใจหลังจากปลดประจำการไปแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทหารที่ได้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพรุ่นนี้จะได้นำความรู้ความชำนาญ และทักษะฝีมือที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการประกอบอาชีพในแต่ละสาขา จนมีรายได้ตามความถนัดของตน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com