พัทยาเดลีนิวส์

09 เมษายน 2559 :: 07:04:15 am 187555

กองทัพเรือ เปิดอบรมฝึกอาชีพทหาร

กองทัพเรือ เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ 3/59 สร้างรายได้หลังปลดประจำการ
สนใจโฆษณา

สัตหีบ – วันที่ 8 เม.ย.59 พล.ร.อ.ไพฑูรย์ ประสพสิน ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ 3/59 โดยมี รองประธาน พร้อมด้วย ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1 ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมเจ้าท่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 3 จังหวัดชลบุรี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง และสมาคมเจ้าของเรือไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการฯ เข้าร่วมพิธี ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

การจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ ซึ่งเป็นการดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ให้แก่ทหารกองประจำการของกองทัพเรือ จำนวน 4 รุ่น เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการไปแล้ว กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหาร กองประจำการ กองทัพเรือ จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2559 มีทหารกองประจำการจากหน่วยต่าง ๆ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 7 หลักสูตร รวม 107 นาย ประกอบด้วย หลักสูตรอาชีพช่างทั่วไป จำนวน 5 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 70 นาย และหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ จำนวน 2 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 37 นาย

 

พล.ร.อ.ไพฑูรย์ กล่าวว่า การฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพเรือ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญ และมีทักษะในวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ ทหาร กองประจำการหลังปลดประจำการไปแล้ว อันจะเห็นได้ว่าจากสภาวะปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ขาดแคลนรายได้ เนื่องจากประสบปัญหาการว่างงานเป็นจำนวนมาก ทหารที่กำลังปลดประจำการออกไป ควรได้รับการฝึกอาชีพเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ สร้างเสริมรายได้แก่ตนเอง และครอบครัว ให้สามารถต่อสู้กับปัญหา และสภาวะต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสภาพการดำรงชีวิต

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com