พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 ตุลาคม 2559 :: 07:10:32 am 198730

กองทัพเรือ เปิดอบรมฝึกอาชีพทหาร

กองทัพเรือ เปิดอบรมฝึกอาชีพทหาร สร้างรายได้หลังปลดประจำการ

สัตหีบ – วันที่ 17 ต.ค.59 พล.ร.ต.เสรีภาพ สุขเจริญ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ผู้แทนจากฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1 ข้าราชการ ทหาร ตลอดจนผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมเจ้าท่า และสมาคมเจ้าของเรือไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการฯ เข้าร่วมพิธี ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

ตามอนุมัติกองทัพเรือ ให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ ซึ่งเป็นการดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในวิชาชีพสาขาต่างๆ ให้แก่ทหารกองประจำการของกองทัพเรือ จำนวน 4 รุ่น เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการไปแล้ว กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 มีทหารกองประจำการจากหน่วยต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร รวม 71 นาย ประกอบด้วย หลักสูตรอาชีพช่างทั่วไป จำนวน 2 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 นาย และหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ จำนวน 2 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 21 นาย

 

พล.ร.ต.เสรีภาพ กล่าวว่า การฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพเรือ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญ และมีทักษะในวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ทหารกองประจำการหลังปลดประจำการไปแล้ว อันจะเห็นได้ว่าจากสภาวะปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ขาดแคลนรายได้ เนื่องจากประสบปัญหาการว่างงานเป็นจำนวนมาก ทหารที่กำลังปลดประจำการออกไป ควรได้รับการฝึกอาชีพเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ สร้างเสริมรายได้แก่ตนเองและครอบครัว ให้สามารถต่อสู้กับปัญหาและสภาวะต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสภาพการดำรงชีวิต

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com