พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
13 มีนาคม 2556 :: 09:03:05 am 104215

การจัดอบรม “การจัดทำร่างแผนชุมชน ที่มีคุณภาพ”

การจัดอบรม "การจัดทำร่างแผนชุมชน ที่มีคุณภาพ" เพื่อหวัง และมุ่งเน้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา มีคุณภาพในการบริหารตนเองให้มีคุณภาพ

พัทยา – วานนี้ (12 มี.ค.56) เมื่อเวลา 9.30 น. ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการจัดอบรม “การจัดทำร่างแผนชุมชน ที่มีคุณภาพ” โดยมี นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้มีตัวแทนแต่ละชุมชนในเขตเมืองพัทยา เข้าร่วมอย่างเป็นจำนวนมาก

การจัดอบรม “การจัดทำร่างแผนชุมชนที่มีคุณภาพ” เพื่อยกระดับแผนชุมชนให้มีคุณภาพสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ ให้ประชาชนมีความสามารถในการบริหารจัดการ และพัฒนาชุมชนของตนเองโดยใช้กระบวนการจัดทำแผนชุมชน เพราะแผนชุมชนเป็นกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ของคนในชุมชน ทำให้รู้จักตัวตนของตนเอง และชุมชน โดยร่วมกันกำหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสถานการณ์ของชุมชนทั้งยังไช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงการพัฒนาของเมืองพัทยา หรือภาครัฐอื่นๆ ได้ไปในทิศทางเดียวกัน

การจัดอบรม “การจัดทำร่างแผนชุมชน ที่มีคุณภาพ” การจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้นจัดขึ้นในวันที่ 12-13 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com