พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 สิงหาคม 2552 :: 12:08:22 pm 29088

การท่องเที่ยว ลุยฟื้นฟู พัฒนาท่องเที่ยวชุมชน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผ่าตัดเส้นเลือดใหญ่ 4 สายหลักทั่วไทย ปฎิบัติการเชิงรุก ค้นหา ฟื้นฟู พัฒนา จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว เร่งสร้างเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว ให้เกิดมาตรฐาน และยั่งยืน จัดอบรม ท่องเที่ยวจังหวัด ผลักดันแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเก่า

พัทยา – วันนี้ (4 ส.ค. 52) ดร. เสกสรร นาควงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธีเปิดอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อวางรูปแบบ และแนวทางการดำเนินงาน การท่องเที่ยวโดยชุมชน มีบุคลากรท่องเที่ยว จากสำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 180 คน เข้าร่วมสัมมนา ณ อาคารนันทา สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โดยมี นายดำรงค์ แสงกวีเลิศ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการนี้เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยได้เข้าใจ สามารถปฎิบัติภารกิจฟื้นฟู พัฒนา แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน ด้วยการสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชน แต่ละชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความรัก หวงแหน ท้องถิ่นของตัวเอง ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้เกิดความสมดุล เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อชุมชน ประชาชนในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะการแป่งปันผลประโยชน์ ที่ตามมาอย่างยุติธรรม ไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันในชุมชน

บุคลากรของสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ต้องสามารถเป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาโดยไม่เกิดผลกระทบในทุกด้าน และนำปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ของแต่ละชุมชนเข้ามาร่วมกัน หาแนวทางแก้ไขโดยด่วน เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ขยายไปสู่วงกว้างที่ยากต่อการเยียวยา

ดร. เสกสรร นาควงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การประชุมสัมมนาบุคลากรของสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวทั่วประเทศในวันนี้ ก็เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน โดยการสร้างเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย หรืออาจจะเรียกได้ว่าต้องผ่าตัดเส้นเลือดใหญ่ทั้ง 4 สาย ก็คือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ และยังมีเส้นเลือดฝอยอีกหลายสิบสายที่ต้องผ่าตัด เชื่อมต่อเข้าสู่เส้นเลือดใหญ่ให้เป็นเส้นเลือดที่ปราศจากโรคแทรกซ้อน จะต้องไหลเวียนได้ดี คล่องตัว หรือต้องมีองค์ประกอบที่ดี ไม่ว่าจะเป็นหัวใจที่สูบฉีดเลือดได้ดี มีไตที่สมบูรณ์ฟอกเลือดให้สะอาด และมีปอดเพิ่มออกซิเจน สู่ระบบการหายใจ ไม่ว่าจะดำเนินการอะไรต้องสร้างสำนึกดี ก็คือ คิดดี ทำดี และความเข้าใจให้กับบุคลากรเสียก่อน

รูปแบบกิจกรรามท่องเที่ยวในชุมชน จะสามารถนำไปสู่ความสำเร็จด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน เพราะชุมชนดูแลกันเอง หวงแหนบ้านเกิด คงไม่ยอมให้ผู้ใดมาสร้างความเสียหาย ให้กับบ้าน และชุมชนของตัวเองอย่างแน่นอน

รูปแบบและแนวทางดำเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น จะต้องร่วมกันค้นหาจุดขายของแต่ละท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นแนวคิด รูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกันถ้ามีพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อสร้างจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งนักท่องเที่ยวมีสินค้าให้เลือกซื้อได้อย่างหลากหลาย โดยสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวจะเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา หาแนวทางประชาสัมพันธ์ การรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวให้เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ก็คือ อาหารดี ที่พักดี บริการดี และปลอดภัย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com