พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
23 สิงหาคม 2551 :: 12:08:00 pm 39019

การแข่งขันหมากล้อม ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 8

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน หมากล้อมอาชีวศึกษาครั้งที่ 8 หวังนำความรู้จากเกมกีฬา ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และชีวิตประจำวัน

บางละมุง – วานนี้ (22 ส.ค. 51) เมื่อเวลา 09.00 นายพงศกร อรรณพพร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพันธ์ศักดิ์ โรจนากาศ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีพศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกรียติ และ ครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จากอาชีวศึกษาทั่วประเทศจำนวน 292 คน จาก 91 สถานศึกษาอาชีวะทั่วประเทศ ร่วมในการแข่งขัน หมากล้อมอาชีวศึกษาครั้งที่ 8 ณ วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง

โดยในการแข่งขันหมากล้อมในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดการขึ้น จากที่กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของนักเรียน นักศึกษา ในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งกีฬาหมากล้อมถือว่าเป็นเกมกีฬา ที่จะพัฒนาเยาวชนในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ ปรัชญา แนวคิด และการจัดการ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเล่นหมากล้อม มาประยุกต์ใช้ในการเรียน และชีวิตประจำวันเพิ่มพูนความรู้ทักษะทางปัญญา สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เล่นได้

ซึ่งการแข่งขันดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้มีการประลองปัญญา แลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคการเล่นและพัฒนาระดับฝีมือ ในกีฬาหมากล้อมในระดับอาชีวศึกษา ทั้งนี้ เพื่อใช้เวลาว่างห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยการแข่งขันดังกล่าวแบ่งออกเป็น 5 ประเภท จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 292 คน จาก 91 สถาบันการศึกษาได้แก่ 1.ครู ? อาจารย์ 2.ประเภทบุคคลชาย 3.ประเภทบุคคลหญิง 4.ประเภทคู่ และ 5.ประเภททีม โดยจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2551

 

 


 

 

ภาพการจัดการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game ครั้งที่?1
ที่ทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดขึ้น ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ กรุงเทพมหานคร

 


ทักษะทางปัญญา 11 ประการ?

การเล่นหมากล้อมเป็นประจำจะช่วยฝึกนิสัย ทัศนคติ จนกระทั่งอาจถึง สัญชาตญาณ (ถ้าเล่นจนถึงขั้น) เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้
1. การวางแผน ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมิใช่อารมณ์

2. ความสำเร็จจะเกิดจากการผสมผสานระหว่างนโยบาย กลยุทธ์และยุทธวิธีที่ดีพร้อม มิใช่โดยโชคช่วยหรือความบังเอิญ

3. มีการปรับกลยุทธตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ยอมรับความจริงและพร้อมที่จะปรับปรุงบทบาทตามสถานภาพใหม่

4. ควรใช้ทรัพยากรทั้งหลายเพื่อพัฒนาเสริมสร้างความมั่งคงของเราไม่ควรใช้เพื่อทำลายฝ่ายตรงข้าม เพราะกำลังที่มุ่งใช้เพื่อทำลายมักมีปฏิกิริยาย้อนกลับที่รุนแรง

5. ไม่มีใครได้ทุกอย่างทั้งหมด เมื่อได้มาต้องเตรียมเสีย เมื่อเสียไปแล้วค่อยหาทางได้กลับมา

6. จัดลำดับความสำคัญของงานต่าง ๆ โดยเฉพาะงานด่วนต้องทำก่อนงานใหญ่เสมอ

7. จัดดุลยภาพระหว่างเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตเสมือนการดูแลสนามรบต่าง ๆ ในสงคราม อย่าชนะสนามรบแต่แพ้สงคราม

8. ศึกษากำลังที่เกิดจากการรวมตัวเป็นกลุ่มของหมากบนกระดาน การเปรียบเทียบกำลัง การสะสมกำลัง การป้องกันการเสื่อมสลายของกำลังและสุดท้ายคือ การใช้กำลังอย่างมีธรรมะเพื่อการสร้างสรรค์

9. รู้จักประมาณและเคารพผู้อื่น ในฐานะที่ต่างก็มีโอกาสเท่าเทียมกัน

10. เมื่อผู้เล่นทั้งสองฝ่ายมีฝีมือทัดเทียมกัน คนแพ้คือคนที่ทำผิดมากกว่า เพราะฉะนั้นการแพ้จะให้ประโยชน์ในด้านการเตือนสติ ให้สำรวจตัวเองว่าเราได้ทำผิดอะไรบ้าง จุดบกพร่องอยู่ที่ไหน

11. ช่วยให้เข้าใจเรื่อง ความเปลี่ยนแปลง อันเป็นสัจจะของธรรมชาติของสิ่งทั้งหลาย ตามเหตุปัจจัย ไม่ยึดติด ช่วยยกระดับภูมิจิตใจให้เข้าถึงความว่างความสงบอันเป็นคุณภาพจิตขึ้นสูงสุด

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวกีฬา

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com