พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 กันยายน 2552 :: 15:09:08 pm 1092

การแจ้ง ความร้องทุกข์

ผู้เสียหาย คือผู้ที่ได้รับความเสียหาย จากการกระทำผิดกฎหมาย ต้องไปแจ้งความร้องทุกข์ กับเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานฝ่ายปกครอง เพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษตามกฎหมาย ผู้เสียหายก็ต้องรีบฟ้องคดี ภายในกำหนด 3 เดือน ไม่เช่นนั้น คดีจะขาดอายุความ ฟ้องเองก็ไม่ได้

การแจ้งความร้องทุกข์ หมายถึงการกล่าวโทษต่อพนักงานตำรวจหรือพนักงานฝ่ายปกครองว่า มีการกระทำความผิด โดยมีเจตนา ต้องการให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ การกล่าวหาต้องมีเจตนาให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ ถ้าไม่มีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ ถ้าไม่มีความต้องการ หรือไม่ได้แสดงเจตนาให้ผู้กระทำความผิดรับโทษ ก็ไม่ถือว่าเป็นการแจ้งความร้องทุกข์

การกระทำ ความผิดอาญาโดยทั่วไปผู้เสียหาย จะต้องไปแจ้งความร้องทุกข์ตามกฎหมาย พนักงานสอบสวน จึงจะมีอำนาจสอบสวน และพนักงานอัยการ จึงจะมีอำนาจดำเนินคดีให้ผู้เสียหายได้ หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ หรือที่เราเรียกกันว่าง่าย ๆ ว่า “การแจ้งความ” นั้น คือ การที่ผู้เสียหายกล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีผู้กระทำความผิดเกิดขึ้นไม่ว่า จะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ ก็ตาม ซึ่งกระทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย โดยมีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ

แต่ ถ้าเป็นคดีอาญาแผ่นดิน เช่น คดีขัดต่อศีลธรรมอันดี ทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง ถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหาย เช่น คดีฆ่าคนตาย ลักทรัพย์ คดีรุมโทรม หรือข่มขืนเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี เหล่านี้ หากพบการกระทำความผิด เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็สามารถดำเนินการได้ แม้ผู้เสียหายจะไม่ได้ร้องทุกข์ ก็ตาม

ปัญหา ที่เกิดขึ้นก็คือว่า ในคดีอาญาที่เป็นความผิดอันยอมความได้ซึ่งผู้เสียหายจะต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีเอง ต่อศาลภายในกำหนดเวลา 3 เดือน นับแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำ ความผิด หมายความว่าถ้าผู้เสียหายร้องทุกข์ไว้ภายใน 3 เดือน คดีก็สามารถดำเนินต่อไปได้ และต่อมา ถ้าผู้เสียหาย จะฟ้องคดีเองอีกก็ได้ เพราะถือว่าผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ไว้แล้ว แต่ถ้ายังไม่ได้ร้องทุกข์หรือ “ยังไม่เป็นการร้องทุกข์ตามกฎหมาย” ผู้เสียหายก็ต้องรีบฟ้องคดีภายในกำหนด 3 เดือน ไม่เช่นนั้น คดีจะขาดอายุความฟ้องเองก็ไม่ได้

คดี ที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ เช่น คดีอาญาความผิดตาม พ.ร.บ.เช็ค คดียักยอก คดีฉ้อโกง คดีทำให้เสียทรัพย์ คดีข่มขืนต่อผู้ที่อายุเกิน 15 ปี (ซึ่งต้องไม่เป็นการรุมโทรม, ไม่ได้เกิดต่อหน้าธารกำนัล, ไม่ได้ใช้อาวุธ ไม่ได้กระทำต่อบุตร หรือผู้ที่อยู่ในปกครอง และผู้เสียหาย ไม่ได้รับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย) ฯลฯ ดังนั้นนอกจากจะต้องแจ้งความหรือฟ้องคดีเองภายใน 3 เดือนแล้ว คำแจ้งความร้องทุกข์นั้นจะต้องเป็นการร้องทุกข์ตามกฎหมายด้วย ไม่เช่นนั้น จะถือเท่ากับว่า ยังไม่มีการร้องทุกข์ ดังนั้นถ้าเกิน 3 เดือน ผู้เสียหายจะนำคดีมาฟ้องเองก็ไม่ได้

ส่วน ที่สำคัญของการร้องทุกข์คือว่า ผู้เสียหายจะต้องกล่าวหาโดยมีเจตนาที่จะให้ผู้กระทำความผิด ได้รับโทษ แต่เราจะพบบ่อยครั้งที่ผู้เสียหายไปแจ้งความไว้ แต่ลงบันทึกประจำวันไว้ว่า “แจ้งไว้ เป็นหลักฐาน” เช่น บางครั้งผู้เสียหายยังต้องการจะเจรจากับผู้ต้องหา เมื่อได้แจ้งข้อเท็จจริงกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว ก็จะระบุไว้ว่า แจ้งเป็นหลักฐานเพื่อไม่ให้คดีขาดอายุความ แจ้งไว้เพื่อนำเรื่อง ไปจัดการเอง แจ้งว่าถูกข่มขืน แต่จะดูไปก่อน ถ้าผู้ต้องหาย้อนมาอีกก็จะเอาเรื่องถ้าไม่มาอีกก็แล้วไป เหล่านี้ถือว่าเป็นคำร้องทุกข์ตามกฎหมายเพราะเป็นการแจ้งไว้เป็นหลักฐาน ถือว่าขณะนั้นยังไม่มีเจตนา ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด เท่ากับยังไม่ได้มีการร้องทุกข์ ดังนั้นผู้เสียหายจึงต้อง ไปร้องทุกข์ให้ถูกต้องตามกฎหมายใหม่ภายใน 3 เดือนนับแต่วันเกิดเหตุและรู้ตัวผู้กระทำความผิด มิฉะนั้นถ้าเกิน 3 เดือนคดีจะขาดอายุความ

เมื่อ ไปแจ้งความร้องทุกข์ ก่อนจะลงนาม หรือเซ็นชื่อลงในบันทึกประจำวันของเจ้าพนักงานตำรวจ ผู้แจ้งความร้องทุกข์ ต้องพิจารณาว่ามีข้อความ ที่แสดงว่าผู้แจ้งความร้องทุกข์มีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดรับโทษ

เช่น ประโยคว่า “ขอให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุด” หรือ “ขอให้ตำรวจจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดด้วย” ความผิดที่เกี่ยวกับความผิดส่วนตัว หรือความผิดอันยอมความได้ เช่น คดียักยอก ฉ้อโกง หมิ่นประมาทข่มขืน อนาจาร เช็ค เป็นต้นผู้เสียหายต้องร้องทุกข์แจ้งความภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ได้ถูกกระทำการละเมิดและ เสียหาย หรือนับแต่วันที่รู้เรื่องกระทำผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด ถ้าไม่ได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ภายในเวลา

กำหนด จะขาดอายุความ จะฟ้องร้องเอาผิดต่อผู้กระทำความผิด มิได้เมื่อแจ้งความร้องทุกข์ ภายในระยะเวลา 3 เดือนแล้ว อายุความจะขยายออกๆไปตามประเภทของความผิด

เช่น ความผิดฉ้อโกงมีอายุความขยายออกไปเป็น 10 ปี คดีหมิ่นประมาทด้วยเอกสาร ขยายออกไปเป็น 5 ปี คดีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา ขยายออกไปเป็น 15 ปี การขยายเวลาของอายุความสูงสุดในคดีอาญา คือ 20 ปี

ที่มา : คลินิก กฏหมาย

Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : กฏหมาย

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com