พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
17 พฤศจิกายน 2557 :: 13:11:39 pm 146443

ขยะ ทะเล ชิ้นเล็กๆ แต่ปัญหาไม่เล็ก

ถุงพลาสติก , ฝา/จุก , กระดาษ , ถ้วย/จาน/ชาม , ขวดเครื่องดื่ม , หลอด , บุหรี่ ฯ ..เหล่านี้ คือประเภทของ ขยะ ที่พบมากที่สุดในท้องทะเลไทย ขยะ ชิ้นเล็กๆ เหล่านี้กำลังสร้างปัญหาที่ไม่เล็กเพราะมีผลเสียต่อทั้งการท่องเที่ยว ชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และระบบนิเวศน์ทั้งหมด อีกทั้งยังอาจทำให้ชายหาดที่สวยงามหายไปอีกด้วย ...หากเราไม่รีบดูแลเสียตั้งแต่วันนี้

ทะเลและชายหาดไทยมีความสวยงาม โดดเด่น และมีชื่อเสียงมากในหมู่นักท่องเที่ยว แต่ละปี ทะเลไทยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาชื่นชม ความสวยงาม และพักผ่อนหย่อนใจอยู่เสมอ แต่ความสวยงามนี้จะคงอยู่ให้ผู้คนชื่นชมได้นานสักเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา และใส่ใจในสภาพของท้องทะเลด้วย ปัจจุบันทะเลไทยประสบปัญหามลพิษทางทะเลอยู่ไม่น้อย และสาเหตุใหญ่ของมลพิษนั้นก็มาจาก “ขยะทะเล” นั่นเอง

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ให้ความหมายของ ขยะ ทะเลไว้ว่า ขยะ ทะเลคือผลิตภัณฑ์จากมนุษย์ที่ตกลงไปอยู่ในทะเล หรือของเสียที่ผ่านกระบวนการผลิตใดๆ แล้วไหลลงสู่ทะเลและสิ่งแวดล้อมไม่จากทางใดก็ทางหนึ่ง หากแบ่งอย่างกว้างๆ เราสามารถจำแนก ขยะ ทะเลออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง คือ ซากเรืออับปาง ท่าเรือที่หักพัง และเศษสิ่งก่อสร้างต่างๆ , กลุ่มที่สอง คือ อุปกรณ์ประมง เช่น อวน ลอบปู เอ็นตกปลา ทุ่น และกลุ่มที่สาม คือ ขยะ อื่นๆ ที่ไม่ควรจะถูกทิ้งลงทะเล มีรายงานว่า ขยะ ในทะเลที่เก็บได้ของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2555 มีปริมาณสะสมสูงถึง 216,691 ชิ้น และประเภท ขยะ 10 อันดับที่พบมากที่สุด ได้แก่ ถุงพลาสติก , อื่นๆ , เชือก , ฝา/จุก , กระดาษ/หนังสือพิมพ์/ ใบปลิว , ขวดเครื่องดื่มแก้ว , หลอด/ที่คนเครื่องดื่ม , ถ้วย/จาน/ช้อน/ส้อม/มีด , บุหรี่/ก้นกรองบุหรี่ และ ทุ่นลอย ..จะเห็นได้ว่า ขยะ ทะเลส่วนใหญ่นั้นก็คือ ขยะ กลุ่มที่สาม ซึ่งเกิดจากคนทิ้งลงทะเล หรือทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางจนถูกลมและน้ำพัดพาลงทะเลนั่นเอง

 

ขยะ ขยะ

 

ดังนั้น พวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือผู้อยู่อาศัยจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ชายฝั่งและเส้นทางที่น้ำไหลลงทะเลร่วมกัน ซึ่งหน้าที่ที่ว่านี้ก็สามารถทำได้โดยง่าย คือ ทิ้ง ขยะ ลงถังและนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม ไม่ทิ้ง ขยะ ใดๆ ลงบนชายหาดหรือบริเวณท่าเรือ , เมื่อเจอ ขยะ เกลื่อนกลาดบริเวณชายหาดก็ช่วยกันเก็บไปทิ้ง และไม่โยน เอ็นตกปลาหรือเครื่องมือประมงอื่นๆ ลงทะเลโดยเด็ดขาด เพราะความสะดวกง่ายดายที่เราทำกันจน เคยชินนี้จะนำมาซึ่งความยากลำบากแก่เราในภายหลัง เพราะ ขยะ จะลดและบดบังความสวยงามของพื้นที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อแหล่งท่องเที่ยว เช่น หาดทราย แนวปะการัง เป็นต้น

 

ขยะ ขยะ

 

โดยเฉพาะบริเวณชายหาดการท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น เกาะลันตา จ.กระบี่ , หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต ชายหาดพัทยา ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี ซึ่งพบว่าบนชายหาดมี ขยะ ทะเลสะสมอยู่ในปริมาณมาก โดยเฉพาะพวกเศษพลาสติก ทำให้นักท่องเที่ยวมีจำนวนลดลง ส่งผลต่อเนื่องกับระบบเศรษฐกิจของแหล่งท่องเที่ยวบริเวณนั้น และไม่เฉพาะผลกระทบที่จะเกิดกับการท่องเที่ยวเท่านั้น ขยะ บางประเภทยังก่อให้เกิดอันตรายกับมนุษย์โดยตรง เช่น ขยะ ที่มีคม และ ขยะ พิษ นอกจากนี้ ขยะ พิษที่ถูกทิ้งลงในทะเล ยังสะสมความเป็นพิษในสิ่งแวดล้อมและสายใยอาหารในระบบนิเวศน์อีกด้วย สัตว์จำนวนมากจะตายจากการกิน ขยะ เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาหาร หรือเศษแหอวน เชือกที่รัดพันทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไม่สามารถขึ้นมาหายใจได้ กล่าวโดยสรุปคือ ขยะ ทะเลก่อให้เกิดผลเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมกับทั้งมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงความสวยงามที่จะหายไปเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตที่ยากจะเยียวยา หากเราไม่ตระหนักและป้องกันเสียตั้งแต่วันนี้

 

ขยะ ขยะ

 

หาดสวย ทะเลใส สร้างความสุข ชุบชีวิตที่เหนื่อยล้าให้มนุษย์มีพลังในการขับเคลื่อนชีวิตต่อไป มาแสนนาน หากทรัพยากรอันทรงคุณค่านี้จะต้องหายไปด้วยน้ำมือของผู้ชื่นชมและผู้ได้รับผลประโยชน์จากความสวยงามนี้เสียเองคงเป็นที่น่าเสียดายยิ่ง ณ วันนี้ เราอาจยังนึกไม่ออกว่า ชายหาดสีขาวกว้างไกลสุดตานั้นจะหายไปได้อย่างไร แต่เมื่อปี พ.ศ. 2555 มีรายงานจากคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มาแล้วว่า ชายหาดที่ได้รับความนิยมสูงอย่างหาดพัทยานั้น มีความแคบลงเรื่อยๆ จากการก่อสร้างและการรุกล้ำพื้นที่บริเวณชายหาด และความสกปรกก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญ เมื่อคลื่นเข้าซัดสิ่งกีดขวางทำให้เกิดการสะท้อนกลับของคลื่น ส่งผลให้ทรายไหลออกจากฝั่งมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งถ้าไม่รีบแก้ปัญหา อีก 22 ปีข้างหน้าจะไม่มีชายหาดพัทยาอีกต่อไป

 

ขยะ ขยะ

 

ตัวอย่างผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชายหาดพัทยานี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกชายหาดเช่นกัน ความตระหนักในการรักษาความสะอาดต่อท้องทะเล ชายหาด และสงวนไว้ซึ่งความงดงามตามธรรมชาติให้มากที่สุด คือหัวใจสำคัญในการดูแลรักษาทะเลไทย ขยะ ชิ้นเล็กๆ สามารถสร้างปัญหาใหญ่ที่ยากจะเยียวยาได้ในภายหลัง เราจึงควรรีบดูแลทะเลที่รักของเราเสียตั้งแต่วันนี้

ข่าวที่ผ่านมา

Reporter : PDN staff   Photo : PDN staff   Category : สังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com