พัทยาเดลีนิวส์

13 ธันวาคม 2553 :: 11:12:02 am 47539

งาน Chonburi Fair สินค้าราคาถูก คุณภาพเยี่ยม

จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมสินค้า OTOP และของดีเมืองชลบุรี โดยใช้ชื่อว่า Chonburi Fair 2010 เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้การดำรงชีวิต ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจโฆษณา

ชลบุรี – วานนี้ (12 ธ.ค. 53) ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมสินค้า OTOP และของดีเมืองชลบุรี โดยใช้ชื่อว่า Chonburi Fair 2010 ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2553 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 22.00 น ทุกวัน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้การดำรงชีวิต ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการกำหนดลักษณะรูปแบบการจัดงานโดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมใหญ่ๆ คือ

กิจกรรมที่1 คือการสืบสานวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ได้แบ่งออกเป็นลานวิถีคนชล ลานภูมิปัญญาคนชล ลานสืบสานคนเมืองชล และลานสืบสานการละเล่นพื้นบ้าน
กิจกรรมที่2 การสืบสานภูมิปัญญาชุมชนสู่ความเป็นสากล ได้แก่การเจรจาทางธุรกิจ การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOPควบคู่กับกระบวนการผลิต จำนวน 360 บู๊ธ และการประกวด OTOP Packaging Contest 2009 และ
กิจกรรมที่3 เป็นการสืบสานเอกลักษณ์ชุมชนกับเพลงลูกทุ่ง โดยการประกวด OTOP Singing Contest 2010

นายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดงาน “Chonburi Fair 2010” ครั้งนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชลบุรี อันเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และเป็นการสร้างรายได้ทางการตลาด ให้กับกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ชลบุรี

สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสจังหวัดชลบุรี นิทรรศการผลงานการประกวด OTOP Packaging Contest 2010 นิทรรศการสุดยอด OTOP เด่นจังหวัดชลบุรี กิจกรรมมหกรรมOTOP 5 ดาว และการเจรจาธุรกิจ กิจกรรมสืบสานเอกลักษณ์ชุมชน
กับลูกทุ่งโดยประกวด OTOP Singing Contest 2010 ตลอดจน การบริการทางวิชาการ อาทิเช่น ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจรจังหวัดชลบุรี มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างศาลหลักเมือง และการจำหน่ายของที่ระลึก Chonburi Games เป็นต้น

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดงาน “Chonburi Fair 2010” เป็นการดำเนินงานตามนโยบาย ของรัฐในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมในงาน เป็นการนำเอาวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย มาผสมผสานกัน จนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ชลบุรี โดยจังหวัด ได้รวบรวมนำเอาสิ่งดี ๆ ที่เป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์OTOP มารวมกันไว้ ณ ที่แห่งนี้

นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นการให้โอกาสแก่เยาวชน ได้มีเวทีแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของลูกทุ่งไทย ที่แสดงถึงคุณค่าของความเป็นคนไทยไว้ ด้วยการประกวด OTOP Singing Contest 2010 ในปีนี้ กำหนดให้มีการแข่งขัน ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี และประเภทอายุต่ำกว่า ๒๕ ปีโดยมีรางวัล เป็นเงินสดพร้อมโล่ ประเภทละ 4 รางวัล คือ

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ และรางวัลชมเชยได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่ โดยกำหนดการแข่งขันที่เวทีแห่งนี้ทุกวันตลอดระยะเวลาการจัดงาน และจะไปทำการตัดสินในวันสุดท้าย คือ วันที่ 14 ธันวาคม 2553 เวลาประมาณ 21.30 น.

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com