พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 มกราคม 2560 :: 03:01:07 am 202965

จังหวัดชลบุรียิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ชาวสัตหีบ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ศาลาการเปรียญ วัดเขาคันธมาทน์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สัตหีบ – วันที่ 19 ม.ค.60 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มอบหมาย นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี โดยมี นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นาย อำเภอสัตหีบ ตลอดจน ผู้แทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชน เข้าร่วมโครงการ ณ ศาลาการเปรียญ วัดเขาคันธมาทน์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

03 04

 

ทั้งนี้ มีการมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน 20 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท มอบทุนอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องใช้เรียน 10 ราย มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย 10 ราย ๆ ละ 2,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 10 ราย ๆ ละ2000 บาท มอบเงินวงเคราะห์ คนพิการ 5 ราย ๆ รายละ 2,000 บาท มอบจักยานให้นักเรียน 15 คัน และมอบถุงยังชีพอีกจำนวน 200 ถุง

 

นายภวัต กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการดังกล่าวเป็นประจำ โดยออกให้บริการไปยังพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ทุกตำบล หมู่บ้าน หมุนเวียนกันไปเป็นประจำทุกเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ได้รับบริการในทุก ๆ ด้าน จากหน่วยงานของรัฐ อีกทั้ง เพื่อให้หน่วยงานส่วนราชการได้มีการบูรณการร่วมกันในการให้บริการประชาชน และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐ อันจะนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

 

05 06

 

ภายในงานมีหน่วยออกให้บริการมากมาย อาทิ สำนักงานกาชาดจังหวัดชลบุรี ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภค แว่นตา และชุดนักเรียน มอบให้กับผู้สูงอายุ และนักเรียนที่ยากจน หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดเกษตรเคลื่อนที่ โรงเรียนสารพัดช่างบริการตัดผมฟรี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอีกมากมาย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com