พัทยาเดลีนิวส์

08 กันยายน 2555 :: 08:09:28 am 87265

จัดประกวดกิจกรรมชุมชนดีเด่น ชิงเงินรางวัลครึ่งหมื่น

เปิดการประชุมคณะทำงานโครงการประกวดกิจกรรมชุมชนดีเด่น ประจำปี2555 ประกวดกิจกรรมชิงเงิน รางวัล พร้อม โล่รางวัล ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมภายในชุมชน
สนใจโฆษณา

สัตหีบ-เมื่อเร็ว ๆ นี้ (6 ก.ย. 55 ) ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้มอบหมายให้ นายอัครเดช หนูช่วย รองปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ ในฐานะรองประธานคณะทำงานโครงการประกวดกิจกรรมชุมชนดีเด่น ประจำปี2555 เปิดการประชุมคณะทำงานโครงการประกวดกิจกรรมชุมชนดีเด่น ประจำปี2555โดยมีคณะทำงาน ร่วมการประชุมวางแผนเพื่อทราบกฎระเบียบและเกณฑ์พิจารณาน

นายอัครเดช หนูช่วย รองปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ ในฐานะรองประธานคณะทำงานโครงการประกวดกิจกรรมชุมชนดีเด่น ประจำปี2555กล่าวว่าชุมชนที่ส่งเข้ารับการประเมินมีจำนวน 10 ชุมชนได้แก่ชุมชนหลวงพ่ออี๋,ชุมชนธรรมวิทยา,ชุมชนอุดมศักดิ์ – ทองทิพย์,ชุมชนสันติสุข,ชุมชนยางงาม,ชุมชนร่มฤดี,ชุมชนบ้านป่ายุบ,ชุมชนร่วมพัฒนา,ชุมชนร่วมใจพัฒนา,ชุมชนหนองยาน้อย โดยมีหลักเกณฑ์ในการประกวด คะแนนเต็ม 200 คะแนน ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ ด้านความสะอาดและสภาพแวดล้อม ได้แก่ครัวเรือนในชุมชนในการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน สภาพหน้าบ้านเรือนประชาชน สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมภายในชุมชน ได้แก่ ความพร้อมเพียง ความสามัคคีปรองดองของกรรมการและประชาชน การบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ชุมชน การเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน ด้านการดูแลสาธารณะสมบัติของชุมชนได้แก่ ไฟฟ้าแสงสว่างในชุมชนอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ สภาพแวดล้อมในชุมชนอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและสวยงาม ป้ายต่าง ๆ ในชุมชนอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย ถนนในชุมชนอยู่ในสภาพดีไม่เป็นหลุม ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลกับชุมชน ได้แก่ มีสถานที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดประชุมประชาชนหรือประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของเทศบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ให้กับประชาชนรับทราบอย่างสม่ำเสมอ สุดท้าย ด้านส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และเทิดทูนสถาบันได้แก่ จัดงานกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมภายในชุมชนเป็นประจำทุกปี ประชาชนไปร่วมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมภายในชุมชน ไปร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่าง ๆ สำหรับรางวัลการประกวดกิจกรรมชุมชนดีเด่น เงินรางวัลการประกวดกิจกรรมชุมชนดีเด่น ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศชุมชนดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 5000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 4000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2500 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลชมเชย จำนวน 11 รางวัล ๆ ละ 1200 บาท พร้อมโล่รางวัล

Reporter : นิราช ทิพย์ศรีกุล   Photo : นิราช ทิพย์ศรีกุล   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com