พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
13 มีนาคม 2557 :: 08:03:09 am 126874

จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันเปตองชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

เมืองพัทยาเตรียมความพร้อม และจับฉลากการแบ่งสายการแข่งขันเปตองชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และยังเป็นการให้คนในชุมชนแต่ละชุมชน ได้ทำความรู้จัก สร้างสัมพันธไมตรีที่ดี

พัทยา – วานนี้ (12 มี.ค.57) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อม และจับฉลากการแข่งขันกีฬาเปตองชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ขึ้น โดยมี นายอนุวรรตน์ ศรีประพันธ์ ประธานชมรมชุมชนเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

pdn3 pdn4

สืบเนื่องจาก ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองพัทยา 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและประชาชนในเขตเมืองพัทยาเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาทางด้านสุขภาพกายและจิตใจ ลดปัญหายาเสพติดในชุมชน

ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวสามารถดำเนินไปได้อย่างราบลื่น ทางเมืองพัทยาจึงได้เชิญตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ รวมถึงชี้แจงกฎกติกามารยาทในการแข่งขันให้กับตัวแทนจากทุกชุมชนที่เข้าร่วมแข่งขันได้รับทราบและนำไปปฏิบัติในวันแข่งขัน และมีการจับฉลากแบ่งสาย

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวกีฬา

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com