พัทยาเดลีนิวส์

02 กุมภาพันธ์ 2558 :: 09:02:16 am 153432

จากทัพพระยา..สู่ พัทยา

มนต์เสน่ห์ของ พัทยา ไม่ได้มีเพียงน้ำทะเลใส ชายหาดสวย และศิลปะ ความบันเทิงเท่านั้น สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง พัทยา ยังมีเรื่องเล่าขานอันน่าจดจำ ซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับ “เส้นทางการกู้ชาติของพระเจ้าตากสินมหาราช” และปัจจุบัน พัทยา ยังพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอีกด้วย
สนใจโฆษณา

“ พัทยา ” เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและระดับโลก คนทั่วไปอาจจะรู้จัก พัทยา ในแง่มุมของสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพ เป็นศูนย์รวมความสนุกสนานบันเทิง และแหล่ง ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ..แต่มนต์เสน่ห์ของ พัทยา ไม่ได้มีเพียงน้ำทะเลใส ชายหาดสวย และศิลปะ ความบันเทิงเท่านั้น พัทยา ซึ่งเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ นั้น ยังมีเรื่องเล่าขานอันน่าจดจำ ซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกด้วย

 

33 55

 

เมือง พัทยา มีลักษณะเป็นแนวหาดทอดตัวยาวขาวนวล อยู่ในวงล้อมของโค้งอ่าวครึ่งวงกลม ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญบนเส้นทางการกู้ชาติของพระเจ้าตากสินมหาราช หลังเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 7 เมษายน ในปี พ.ศ. 2310 ซึ่งก่อนหน้าที่จะเสียกรุง พระยาตาก (สมเด็จพระเจ้า ตากสินซึ่งขณะนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองตาก) เมื่อได้ข่าวว่าพม่าล้อมกรุงจึงได้นำทัพลงมาสมทบ เสริมกำลังป้องกันกรุงศรีอยุธยา แต่กองทัพพม่าได้วางแผนตัดเส้นทางส่งเสบียงจากภายนอก และล้อมกรุงอยู่ปีกว่า พระยาตากคาดการณ์ว่ากรุงศรีอยุธยาคงจะต้องแตกแน่ เพราะกำลังหนุนของพม่านั้น ใหญ่หลวง ประกอบกับกองทัพไทยอ่อนกำลังลงทั้งกำลังอาหารและกำลังคน พระยาตากจึงได้วางแผน ตีฝ่าวงล้อมพม่าเพื่อไปสะสมเสบียง กำลังคน และอาวุธ เพื่อกลับมากอบกู้กรุงศรีอยุธยาทในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2310 พระยาตากพาไพร่พลตีฝ่าวงล้อมพม่า มุ่งไปยังหัวเมืองชายทะเลด้านตะวันออก ระหว่างทางสามารถรวบรวมกำลังพลและเสบียงได้มากขึ้น ทั้งยังได้รับการสวามิภักดิ์จากราษฎรและเจ้าเมืองต่างๆ ด้วยความสามารถและความองอาจในการปราบทหารพม่าระหว่างทาง เมื่อพระยาตากยกไพร่พลถึงดินแดนชายทะเลตะวันออก ได้มาหยุดประทับแรมที่ พัทยา แล้วจึงเดินทางต่อไปยังระยอง จันทบุรี ตราด ก่อนกลับมาตั้งมั่นที่เมืองจันทบุรีเพื่อวางแผนยึดกรุงศรีอยุธยาคืน และสามารถกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาได้ ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2310 ซึ่งทั้งหมดใช้เวลาเพียง 7 เดือน นับจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง สถานที่ที่เป็น พัทยา ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นบริเวณที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เดินทางมาแวะพักทัพนั้น ต่อมาชาวบ้านจึงได้เรียกขานกันว่า “ทัพพระยา”

 

00 11

 

และยังมีอีกเรื่องเล่าขาน ได้กล่าวถึงตำนาน “ พัทยา ” ไว้ว่าตรงบริเวณที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาแวะพักทัพนั้น เป็นบริเวณที่มีทำเลดี และมีลมทะเลชนิดหนึ่งชื่อว่า “ลมพัทธยา” เป็นลมที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พัดผ่านเข้ามาที่นี่เป็นประจำทุกปีในตอนต้น ฤดูฝน จึงได้เรียกสถานที่บริเวณนี้ว่า “หมู่บ้านพัทธยา” และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงภาษาเขียนจาก “พัทธยา” เป็น “ พัทยา ” ในช่วงที่มีการบุกเบิกพัฒนาที่ดินเมือง พัทยา เพื่อความทันสมัย

 

ส่วนก้าวแรกของ พัทยา ในฐานะเมืองท่องเที่ยวเป็นผลมาจากการพัฒนาที่ดิน ภายหลังจากที่ถนนสาย พัทยา –นาเกลือสร้างเสร็จได้ไม่นาน มีนักหนังสือพิมพ์ “เพลินจิตต์” และนักประพันธ์ชื่อดังมาเที่ยว พัทยา แล้วประทับใจในความสวยงามเป็นอย่างมาก เมื่อกลับไปจึงได้นำเรื่องราวของหาด พัทยา เขียนลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เพลินจิตต์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้ผู้คนได้รู้จัก พัทยา กันมากขึ้น และตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 การเดินทางไป พัทยา มีความสะดวกมากขึ้นเพราะมีการพัฒนาถนนหนทางและการคมนาคม ทำให้คนสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวโดยทางรถยนต์ หรือรถโดยสารจากสถานีขนส่งสายใต้โดยใช้เวลา ไม่นาน จุดเด่นของเมือง พัทยา จึงได้รับการเผยแพร่ผ่านอนุสาร อ.ส.ท. ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2515 ส่วนจุดเปลี่ยนอันเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติรู้จัก พัทยา เกิดจากเมื่อประมาณปี พ.ศ.2502 กองทัพสหรัฐได้มาขอใช้สนามบินอู่ตะเภาเป็นฐานที่มั่นประจำการ เพื่อส่งกองกำลังทหารอเมริกันเข้าร่วมรบในสงครามเวียดนาม ช่วงวันหยุดราชการทหารอเมริกันจะเดินทางเข้ามาพักผ่อนที่ อ่าว พัทยา เมื่อทหารอเมริกากลับไป ชื่อเสียงของ พัทยา ก็เริ่มขจรไกลไปสู่ระดับนานาชาติจากการเล่าขานของทหารอเมริกัน ทำให้ พัทยา ได้รับความนิยมในการมาพักผ่อนท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติตั้งแต่นั้น

 

12 66

 

ปัจจุบันเมือง พัทยา เป็นพื้นที่ที่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.เพราะเล็งเห็นว่า พัทยา เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศปีละประมาณ 48,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งประเทศ และมีความโดดเด่นอันทรงคุณค่าทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ที่น่าสนใจ โดย อพท.เดินหน้าพัฒนาเมือง พัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง เตรียมเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ภายใต้นิยาม “เมืองท่องเที่ยวแห่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (The World Class Greenovative Tourism City) รวมทั้งเปิดตัวแผนแม่บทการบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเมือง พัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง ตลอดจนเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของเมือง พัทยา สู่การเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวระดับโลก นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการพัฒนา แก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน การดูแลอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร แหล่งท่องเที่ยว การยกระดับคุณภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การสร้างกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อให้ พัทยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ ทรงคุณค่า และมีมาตรฐานในระดับสากล

Photo : Internet   Category : สังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com