พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 มิถุนายน 2558 :: 06:06:15 am 164985

ชลบุรีจัดงานเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5

จังหวัดชลบุรี จัดงานเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลด ละ อบายมุข วันนักวิ่ง เพื่อสุขภาพไทย 2558

ชลบุรี – (1 มิ.ย.58) ที่บริเวณหอพระพุทธสิงหิงค์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีในงานเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข วันนักวิ่ง เพื่อสุขภาพไทย ประจำปี 2558 โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพพร้อม เปิดเผยว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก และต่อมวลมนุษยชาติ

 

ทั้งนี้ เนื่องจากในวันนี้องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ประกาศให้เป็นวันพระพุทธเจ้า ถือเป็นวันสำคัญของโลก กิจที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติ คือ การเข้าวัดทำบุญ ถือศีล ฟังธรรม และเวียนเทียน ปฏิบัติบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งปฏิบัติบูชาถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งยังให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวมกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข

 

โดยจัดขึ้นในช่วงวันวิสาขบูชา ดำเนินอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำในทุกปี และกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา เป็นกิจกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ของกาย และจิตที่ต้องมีการออกกำลังควบคู่กันไปอย่างสมดุล ดังคำกล่าวที่ว่า จิตที่แข็งแกร่งอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งจิตจะแข็งแกร่งได้ต้องสงบนิ่ง ส่วนกายจะแข็งแรงก็ต้องเคลื่อนไหว จึงเป็นที่มาของการ “เดิน-วิ่ง สมาธิ” และกิจกรรมนี้ยังมุ่งหวังที่จะให้มวลชนที่รักการออกกำลังกายได้ออกกำลังกายอีกด้วย

 

หลังจากนั้น ในช่วงสายวันเดียวกัน ที่บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้นำส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com