พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 มีนาคม 2558 :: 06:03:18 am 158426

ชลบุรีจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปราม ยาเสพติด

รองผู้ว่าจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เมืองพัทยา ตามหลักสูตรราชสีห์พิทักษ์ราษฎร์

ชลบุรี – วานนี้ (23 มี.ค.58) นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เมืองพัทยา ตามหลักสูตรราชสีห์พิทักษ์ราษฎร์ ณ อาคารกีรติสิริโยธิน มณฑลทหารบกที่ 14 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ยาเสพติด ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ แม้ว่าภาครัฐจะเพิ่มความเข้มแข็งทั้งในประเด็นของนโยบาย โดยการประกาศเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติที่ต้องแก้ไข และในเชิงการดำเนินงานที่ทุกฝ่ายต่างต้องเร่งระดมสรรพกำลังเข้าแก้ไขปัญหา อย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมาจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการฝึกยุทธวิธีให้แก่ปลัดอำเภอสุภาพสตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบลในหลักสูตร ”ราชสีห์ พิทักษ์ราษฎร์” จำนวน 850 คน ปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและตรวจ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งแสดงให้เป็นประสิทธิภาพและความพร้อมของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี และสมควรทีจะเชิดชูและยึดถือเป็นแบบอย่างให้กับเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายปกครอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความปลดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และประชาชนตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีที่มีความห่วงใย อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เมืองพัทยาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะและประสบการณ์สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเองและเพื่อนร่วมงาน

 

003 004

 

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่เทศกิจ และผู้นำชุมชนในเขตเมืองพัทยา จำนวน 93 คน โดยมีการฝึกอบรมในวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2558 รวม 5 วัน 5 คืน โดยได้รับอนุเคราะห์อาคารสถานที่ฝึกอบรมและครูปกครองจากมณฑลทหารบกที่ 14 สนามยิงปืนพร้อมยุทโธปกรณ์จากกรมทหารราบที่21 รักษาประองค์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติผู้มาเป็นวิทยากรจากสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี และตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ปลัดอำเภอและข้าราชการตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรมยุทธวิธีจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานครั้งนี้ด้วย

 

นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีการจับกุม ยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มงานความมั่นคง ได้จัดฝึกอบรมยุทธวิธีให้กับข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อาสาสมัคร และทหารที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน เพื่อให้ท่านได้มีความรู้ มีประสบการณ์เกิดความปลอดภัยและลดอัตราความเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในปัจจุบันคนร้ายส่วนใหญ่ไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่จับกุมโดยง่าย มักใช้อาวุธร้ายแรงต่อสู้ขัดขืนการจับกุมต่อเจ้าหน้าเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ ได้รับบาดเจ็บ บางรายเสียชีวิต โครงการนี้จึงมีความสำคัญต่อทุกท่านที่เข้ารับการฝึกอบรมในวันนี้ จึงขอให้ท่านตั้งใจศึกษาอบรมเก็บเกี่ยววิชาความรู้หาประสบการณ์ เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อ่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย

 

ปัจจุบันผู้กระทำผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด ได้อาศัยช่องว่างของกฎหมาย และปริมาณกำลังพลของภาครัฐที่มีเพียงจำกัดส่งผลทำให้มีการลักลอบเสพและจำหน่าย ยาเสพติด โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย บ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่เข้าทำการจับกุมจะมีการต่อสู้ขัดขวางโดยการใช้ยานพาหนะ หรืออาวุธทำร้ายเจ้าหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือบางรายถึงแก่ชีวิต จังหวัดชลบุรี จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นด้วยความร่วมของทุกฝ่ายอีกด้วย

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com