พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
09 มิถุนายน 2558 :: 07:06:45 am 165648

ชลบุรีประกาศต่อต้านการ ทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง

จังหวัดชลบุรีประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการ ทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง

ชลบุรี – (8 มิ.ย.) พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการ ทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยผ่าน VDO Converence มายังส่วนภูมิภาค ในส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นายคมสันเอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 

ตามที่ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับในการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี 2557 ประเทศไทยได้คะแนน 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 12 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผลการจัดอันดับในปี พ.ศ.2557 นี้ ประเทศไทยได้อันดับดีกว่าเดิม เมื่อเปรียบเทียบจากปีที่แล้วซึ่งได้อันดับที่ 102 ในระดับโลก และอันดับที่ 16 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน มีเพียงประเทศสิงค์โปร์และมาเลเซียเท่านั่นที่มีคะแนนเกิน 50 คะแนน โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3 จาก 9 ประเทศ ในกลุ่มอาเซียน

 

003 004

 

สำหรับจังหวัดชลบุรี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาในจังหวัด ภาคธุรกิจเอกชน (สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสมาคมธนาคารไทย) ภาคประชาสังคม ภาคประชาคม และสื่อมวลชนทุกสาขาในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมรับฟังพร้อมทั้งกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการ ทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง

 

ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ เปิดตัวการดำเนินตามพันธกิจว่าด้วยการต่อต้านการ ทุจริต คอร์รัปชั่นของรัฐบาลและ คสช. ประกาศผลงานรวบยอดทีมีการดำเนินการมาแล้วและการเดินหน้ามาตรการการต่อต้านการ ทุจริต คอร์รัปชั่นของรัฐบาลและองค์การของรัฐบาลชุดปัจจุบัน และเป็นการสร้างความตระหนักร่วมตามเป้าหมายสุดท้ายของการปฏิรูปประเทศ เชื่อมโยงกับการจัดระเบียบ ยกระดับความเป็นประเทศไทยให้พร้อมที่ก้าวไปในเวทีโลกต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com