พัทยาเดลีนิวส์

22 กันยายน 2552 :: 15:09:12 pm 35573

ชลบุรีประชุม แก้ไขปัญหา เขตอำนาจตร. หลังปปช.คัดค้าน!!

ประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหาการคัดค้านของประชาชน การกำหนดเขตอำนาจการรับผิดขอบ สภ.บ่อวิน และสภ.หนองขาม ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัด
สนใจโฆษณา

ชลบุรี – วันนี้ (22 ก.ย. 52) นายสุนทร รัตนวราหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการคัดค้าน การกำหนดเขตอำนาจการรับผิดขอบของส่วนราชการ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 ได้มีประชาชนประมาณ 300 คน จากเขตพื้นที่ ตำบลเขาคันทรงและตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้รวมตัวเดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อยื่นหนังสือคัดค้าน กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีประกาศ ในเรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจ การรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการลง วันที่ 7 กันยายน 2552 ซึ่งกำหนดให้สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน มีเขตอำนาจรับผิดชอบ ตำบลบ่อวิน ตำบลบึง(อำเภอศรีราชา) และสถานีตำรวจภูธรหนองขาม มีเขตอำนาจรับผิดชอบ ตำบลหนองขาม ตำบลเขาคันทรง และตำบลสุรศักดิ์(บางส่วน) เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเขาคันทรง และตำบลบึง ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วน

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเขาคันทรง และตำบลบึง ต้องการให้ใช้เขตอำนาจรับผิดชอบ ของสถานีตำรวจเหมือนเช่นเดิม ก่อนมีประกาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 7 กันยายน 2552 คือ ให้สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน รับผิดชอบ ตำบลบึง และสถานีตำรวจภูธรหนองขาม รับผิดชอบ ตำบลเขาคันทรง โดยมีเหตุผลดังนี้

1. อำนาจศาล คือ การกำหนดเขตอำนาจรับผิดชอบของ สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน และสถานีตำรวจภูธรหนองขาม ให้สอดคล้องกับเขตอำนาจศาล กล่าวคือ ทั้ง 2 สถานี ต้องไปขึ้นศาลอำเภอเมืองชลบุรี แต่ไม่สอดคล้องต่อสภาพข้อเท็จจริงในทางภูมิศาสตร์ และสภาพความเจริญของบ้านเมือง ตลอดจนความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ทั้ง 2 ตำบล?

2.สถานที่ตั้งของสถานีตำรวจภูธรบ่อวิน และสถานีตำรวจหนองขาม อยู่ไกลจากชุมชน ประชาชนต้องเดินทางไปติดต่อราชการด้วยความยากลำบาก เพราะมีระยะทางไกลจากที่พักอาศัย และมีรถประจำทางผ่านบางช่วงเวลาเท่านั้น รวมทั้งยังคงมีประชาชนอีกบางส่วน ยังไม่ทราบเขตอำนาจรับผิดชอบของ สถานีตำรวจ ทั้ง 2 แห่ง อย่างชัดเจน

3.การกำหนดเขตอำนาจรับผิดชอบของ สถานีตำรวจภูธรทั้ง 2 แห่ง ขึ้นใหม่ทำให้ต้องใช้งบประมาณในการจัดหาที่ดิน และค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักของตำรวจในจำนวนมาก เป็นการไม่ประหยัดของราชการ

4.ทำให้ขีดความสามารถในการออกตรวจ ดูแลความสงบเรียบร้อยและประสิทธิภาพในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาจทำได้ไม่ทั่วถึงอีกด้วย

พันตำรวจเอกจำนงค์ รัตนกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดให้มีโรงพักตำบลทุกตำบลในอนาคต โดยมีการพิจารณา 2 แบบ คือ ดูความเดือนร้อนของประชาชนก่อน และปฏิบัติตามวิชาการคณะทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวปัญหาหลักคือ สถานีตำรวจตั้งอยู่ห่างไกลชุมชน จึงมีแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาคันทรงและตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ดังนั้นประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลเขาคันทรง และตำบลบึง อยากให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แก้ไขมาเหมือนเดิม ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องให้ ส.ส. เสนอในที่ประชุม ครม. เพื่อแก้ไขในราชกิจจานุเบกษาก่อน

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวการเมือง

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com