พัทยาเดลีนิวส์

26 สิงหาคม 2555 :: 13:08:13 pm 86347

ชลบุรี จัดงานรัฐบาลพบประชาชน “ทุน…. เพื่อคุณภาพชีวิต”

นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานรัฐบาลพบประชาชน ทุน....เพื่อคุณภาพชีวิต ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ๋า ชลบุรี โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ
สนใจโฆษณา

ชลบุรี-วานนี้ (25 ส.ค. 55) ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดงานรัฐบาลพบประชาชน “ทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” ในวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2555 พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้ง 77 จังหวัด เพื่อนำเสนอผลงานของรัฐบาลนั้น ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธกส. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย รวมทั้งประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลและบริการประชาชน โดยในงานเป็นการให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาใช้บริการจากโครงการ สำคัญ ๆ ของรัฐบาลอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้าน กองทุน SML กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนตั้งตัวได้ กองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงโครงการบ้านหลังแรกรถคันแรก บัตรเครดิตเกษตรกร พักชำระหนี้ บัตรสินเชื่อเพื่อเกษตรกร และประกันภัยพืชผลเกษตรกร

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า งานรัฐบาลพบประชาชน “ทุน…เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”ของจังหวัดชลบุรีจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรีโดยในงานเป็นการนำหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มาให้บริการประชาชนไม่ว่าจะเป็น ธนาคารออกสิน ธกส. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มาเปิดสินเชื่อให้กับประชาชน สำนักงานสรรพสามิตมาเปิดให้บริการรถคันแรก สำนักงานพัฒนาการจังหวัดเปิดให้บริการกองทุนบทบาทสตรี และบริการอื่นที่มีประโยชน์ต่อประชาชน

 

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐมาให้บริการด้านอื่นอีกมากมาย และได้มีการมอบบัตรเกษตรกร ธกส. จำนวน 40 ราย พร้อมการแสดงของเต้นไทยประยุกต์จากโรงละครอลังการ การแสดงมายากลแบบไทยๆ จากมายากล TUKSIDO SHOW และตลกหน้าขาวอีกด้วย

นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การบริหารประเทศของรัฐบาล ภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ครบ 1 ปี ถือเป็นโอกาสดีที่แจ้งให้พี่น้องชาวชลบุรี ได้ทราบว่า 1 ปี ของรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายเพื่อนำประโยชน์สุขมาสู่ประชาชน ปรากฏผลงานที่สำคัญ เช่น โครงการพักชำระหนี้ 3 ปี โครงการบ้านหลังแรก โครงการรถคันแรก โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร โครงการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร และโครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร พร้อมกับเปิดตั้งกองทุนต่างๆ ได้แก่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนตั้งตัวได้ กอทุนพัฒนาศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน (SML) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และกองทุนสุขภาพของรัฐ เป็นต้น การดำเนินโครงการที่กล่าวมานี้ รัฐบาลมุ่งมั่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีมีสุข สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีหลักประกันความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ชาวชลบุรีได้รับประโยชน์จากโครงการต่างๆทั่วกันแล้ว มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก รัฐบาลประสงค์จะให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ถึงความห่วงใย และได้ทราบเกี่ยวกับช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการรับสิทธิประโยชน์จากโครงการต่างๆ ที่รัฐบาลได้จัดให้เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนทุกท่าน พร้อมทั้งเปิดโอกาสห้าสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยต่างๆในทุกเรื่องอีกด้วย

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com