พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
09 พฤษภาคม 2552 :: 09:05:34 am 29634

ชลบุรี จัดโครงการชายหาดติดดาว ประจำปี 2552

จังหวัดชลบุรี กำหนดออกตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว ตามโครงการชายหาดติดดาว ประจำปี 2552 เพื่อประเมินคุณภาพชายหาดท่องเที่ยว หรือชายหาดติดดาวประจำปี 2552 ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบ่งชี้ระดับ คุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาพส่วนในการร่วมมือกับดูแลรักษาคุณภาพชายหาด

ชลบุรี – วานนี้ ( 8 พ.ค. 52) นายวัลลภ แวววิจิต ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กำหนดจัดโครงการประเมินคุณภาพชายหาดท่องเที่ยวหรือชายหาดติดดาวประจำปี 2552 ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบ่งชี้ระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาพส่วนในการร่วมมือกับดูแลรักษาคุณภาพชายหาด อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายในการดูแลชายหาดที่เข้มแข็งและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดไป 

โดยจังหวัดชลบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพชายหาด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ชลบุรี) และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี กล่าวต่อไปว่า สำหรับกำหนดการออกตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวในภาคสนามตามโครงการชายหาดติดดาว จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2552 จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย 

            วันที่ 12 พ.ค.2552 เวลา 09.00-17.00 น.ออกตรวจประเมินฯ ที่บริเวณหาดพัทยา และหาดจอมเทียน อ.บางละมุง 

            วันที่ 13 พ.ค.2552 เวลา 09.00-17.00 น.ออกตรวจประเมินฯ ที่บริเวณหาดตาแหวน และหาดแสม(สะ-แหม) เกาะล้าน อ.บางละมุง 

            วันที่ 14 พ.ค.2552 เวลา 09.00-17.00 น.ออกตรวจประเมินฯ ที่บริเวณหาดบางเสร่ และหาดนาจอมเทียน อ.สัตหีบ 

            วันที่ 15 พ.ค.2552 เวลา 09.00-17.00 น.ออกตรวจประเมินฯ ที่บริเวณหาดบางแสน หาดวอนนภา และหาดอ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี 

            วันที่ 18 พ.ค.2552 เวลา 09.00-17.00 น.ออกตรวจประเมินฯ ที่บริเวณหาดถ้ำพัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 

สำหรับเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวนั้น กรมควบคุมมลพิษได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ พิจารณาจากคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาด โดยชายหาดที่จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดี จะต้องมีความสวยงามตามธรรมชาติ ไม่มีขยะ น้ำใสสะอาด ไม่มีคราบน้ำมัน ปราศจากมลพิษทางอากาศ และเสียง ซึ่งมี 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

อากาศ ( สังเกต ) เสียง (สังเกต ) ขยะตกค้างในทะเล ( วัดปริมาณ ) ขยะตกค้างบนชายหาด (วัดปริมาณ) ขยะตกค้างหลังชายหาด (วัดปริมาณ ) คราบน้ำมัน (สังเกต ) ก้อนน้ำมัน (วัดปริมาณ) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (วัดปริมาณ ) ความขุ่นในรูปสารแขวนลอย (วัดปริมาณ) 

ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ พิจารณาจากความสมบูรณ์ของสภาพทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ สันทราย (วัดความยาว) สิ่งมีชีวิตบริเวณชายหาด ( สังเกต ) ป่าไม้หรือต้นไม้ชายหาด (พันธุ์ไม้ท้องถิ่น) ( สังเกต ) 

การจัดการคุณภาพน้ำ พิจารณาจากการจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำกิจกรรมที่มีในบริเวณชายหาด ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ ซึ่งมี 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ การบำบัดน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิด ( สอบถามจากหน่วยงาน ) และ ด้านการจัดการขยะ พิจารณาจากการจัดการขยะบริเวณชายหาด ซึ่งมี 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ การจัดเก็บขยะบนชายหาด ( สอบถามจากหน่วยงาน ) 

การจัดการสิ่งรุกล้ำ พิจารณาจากพื้นที่สิ่งรุกล้ำบริเวณชายหาด โดยกิจกรรมที่มีในบริเวณชายหาด ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ การจัดการสิ่งรุกล้ำถาวร (วัดพื้นที่ ) การจัดการสิ่งรุกล้ำชั่วคราว (วัดพื้นที่ ) ชายหาดท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมินจะได้รับการประกาศและติดดาวให้ทันที 

ข้อมูลผลการติดดาวให้ชายหาดท่องเที่ยวประจำปี 2550 ปรากฏว่า ชายหาดที่ติด Top Five 5 อันดับแรก ได้แก่ หาดเกาะลิดี จ.สตูล ได้ 5 ดาว หาดนเรศวร(บางสะพาน) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ 4 ดาว หาดที่ได้รับ 3 ดาว ได้แก่ หาดทรายขาว และหาดคลองพร้าว จ.ตราด หาดแม่รำพึง จ.ระยอง (จังหวัดชลบุรี ยังไม่ติดดาวในระดับ Top Five)

Reporter : โสรยา   Photo : Internet   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com