พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
31 มกราคม 2560 :: 04:01:32 am 203462

ชาวบ้านร่วมใจปลูกต้นไม้และแฝกแนวฝายกั้นน้ำล้น

ชาวบ้านร่วมใจปลูกต้นไม้และแฝกแนวฝายกั้นน้ำล้นถวายเป็นพระราชกุศลพ่อหลวง ร.9 พร้อมเทิดพระเกียรติในหลวง ร.10

พัทยา – วันที่ 30 ม.ค.60 ที่ฝายเก็บน้ำชุมชนเอสอาร์บ้านล่าง ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายวิสูตร ทรัพย์เนตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหมู่บ้านพร้อมด้วยกลุ่มอาสาพัฒนาชุมชนและชาวบ้านในชุมชนเอสอาร์บ้านล่าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกตามแนวสันฝายน้ำล้น เอสอาร์บ้านล่าง หลังจากที่มีการก่อสร้างฝายน้ำล้นแล้วเสร็จ

 

โดยวันนี้นอกจากจะมีชาวบ้านหมู่ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ทางพระอาจารย์สมพงษ์ โรจนวังโส พระผู้เผยแพร่ศาสนาชุมชน จากวัดพุทธธรรมสถาน จ.ฉะเชิงเทรา และนางสาวกัญญา ทิอ้าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักพัฒนาชุมชน อ.บางละมุง ยังได้ร่วมปลูกต้นไม้ร่วมกับพี่น้องชาวบ้านในชุมชนด้วย ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรรัชกาลที่ 10 ซึ่งการปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้คลุมดินจะเป็นการป้องกันการสไลด์ของหน้าดินที่เป็นแนวสันฝายให้อยู่ในสภาพที่คงทนไม่ถูกน้ำกัดเซาะตลิ่งพังตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

03 04

 

อีกทั้งเพื่อเป็นร่มเงาและเป็นแหล่งอาหารของชุมชนในอนาคต ภายหลังจากทางชุมชนได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่ง อ.บางละมุงได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 250,000 บาทในการก่อสร้างฝายน้ำล้น ภายในชุมชนจนแล้วเสร็จ โดยทางชุมชนได้รับการสนับสนุนหญ้าแฝกจากศูนย์บำรุงดินและน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน และได้รับการสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ต่างๆจากชาวบ้านในชุมชนที่ร่วมกันจัดซื้อมาซึ่งมีทั้ง ต้นมะขาม ขี้เหล็ก กล้วย มะยม มะรุม รวมถึงปาล์มหางกระรอก ที่นำมาร่วมกันปลูกในครั้งนี้

 

สำหรับบรรยากาศก็มีชาวบ้านในชุมชนทุกเพศทุกวัยที่ต่างพร้อมใจกันออกมาร่วมทำความดีเพื่อชุมชนอันเป็นที่รักของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนในหมู่บ้านที่แม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แต่ชาวบ้านที่นี้ล้วนมีจิตใจที่เข้มแข็งและเป็นผู้ที่มีความเสียสละซึ่งจะเห็นได้จากการร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้านมาอย่างต่อเนื่อง

Reporter : ธีระรักษ์ สุทธาธิวงษ์   Photo : ธีระรักษ์ สุทธาธิวงษ์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com