พัทยาเดลีนิวส์

27 กรกฎาคม 2553 :: 10:07:33 am 28485

ชาวพุทธ ลด-ละ-เลิก-อบายมุข ‘เข้าพรรษา’

หลังจากผ่านพ้นวันอาสาฬหบูชามาแล้วพุทธศาสนิกชนคงได้มีโอกาสไปทำบุญ ตักบาตร เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตกันมาบ้างแล้ว และในวันเข้าพรรษานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่จะเริ่มต้นในการลด-ละ -เลิก -อบายมุข ทั้งหลายทั้งปวง
สนใจโฆษณา

สำหรับวันเข้าพรรษานั้น จะตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันเริ่มต้นเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝน ที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากทั่วไปว่า จำพรรษา ซึ่งการเข้าพรรษานี้ ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง ละเว้นไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม

สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน และป้องกันความเสียหายจากการเดินที่อาจเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือน เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้อยู่จำพรรษารวมกัน ภายในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสามัคคี ในหมู่คณะสงฆ์

วันเข้าพรรษาถือเป็นวัน และช่วงเทศกาลที่สำคัญในประเทศไทย ต่อเนื่องจากวันอาสาฬหบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา และยังมีสิ่งพิเศษจากวันสำคัญอื่น ๆ คือ มีการถวายหลอดไฟ หรือเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ในการอยู่จำพรรษา อีกทั้งในอดีตชายไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่ออายุครบบวช คือ 20 ปี มักนิยมถือบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ เพื่ออยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน หรือเรียกว่า บวชเอาพรรษา

สำหรับประเทศไทยในส่วนราชการที่รับผิดชอบคือ กระทรวงวัฒนธรรม ได้รณรงค์ ให้คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธทุกคนใช้วันเข้าพรรษานี้เป็นวัดเริ่มต้นในการลด-ละ -เลิก – อบายมุข ทั้งปวง เชิญชวนประชาชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว เข้าวัด ปฏิบัติจิตทางศาสนา เช่นการทำบุญตักบาตร การถวายเทียนพรรษา การลด ละ เลิก อบายมุข ตลอด 3 เดือน เพื่อซึมซับวัฒนธรรมประเพณีของไทย และสามารถนำหลักธรรมไปเป็นหลักในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเหมาะกับสภาพสังคมไทยเวลานี้ ที่ต้องการสติในการดำเนินชีวิต

ที่มา ไทยรัฐ , วิกิพีเดีย

Photo : Internet   Category : ไลฟ์สไตล์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com