พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 มิถุนายน 2559 :: 08:06:25 am 191575

ชาวสัตหีบรณรงค์ประกาศสงครามยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ปลัดอาวุโสอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการ ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 ณ หน้าศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี

สัตหีบ – วันที่ 24 มิ.ย.59 เมื่อเวลา 16.00 น. ว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอสัตหีบ รักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี พร้อมเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการ ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 ณ หน้าศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี

 

03 04

 

ในการนี้ ชาวอำเภอสัตหีบ ทุกหมู่เหล่า ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ครู สถานศึกษา พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน จำนวนกว่า 1,000 คน พร้อมใจกันสวมเสื้อเหลือง ปั่นจักรยาน และเดินขบวน ถือป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านประกาศสงครามยาเสพติด ไปโดยรอบตลาดสัตหีบ และพร้อมใจกันกล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และพร้อมปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่อย่างมั่นคงสืบไป

 

05 06

 

สืบเนื่องจากทุกวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยจึงได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 รัฐบาลมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะลดระดับปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน นำไปสู่การพัฒนาประเทศ ภายใต้บุคลากรที่มีคุณภาพ ไม่ตกเป็นทาสยาเสพติด และในโอกาสมหามงคล ชาวไทยทุกหัวละแหงต่างพร้อมใจกันประกาศจุดยืน เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ โดยจะช่วยปกป้องบ้านเมือง ประเทศชาติให้พ้นจากภัยคุกคามของยาเสพติด อีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com