พัทยาเดลีนิวส์

05 กันยายน 2556 :: 08:09:36 am 115804

ฐท.สส.จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ ให้กำลังพลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดงานแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ของฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ
สนใจโฆษณา

สัตหีบ – วานนี้ (4 ก.ย.56) พล.ร.ต.ศุภพงษ์ ศิริสนธิ รองผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดงานแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ของฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะกรรมการการจัดการความรู้ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง ร่วมเปิดงานแสดงฯ

pdn3 pdn4

น.อ.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา ในนามคณะกรรมการการจัดการความรู้ฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า งานแสดงนิทรรศการ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นองค์ความรู้สนับสนุนยุทธศาสตร์ของฐานทัพเรือสัตหีบ และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ซึ่งมีองค์ความรู้ที่จัดแสดงจำนวน 13 หัวข้อ ประกอบด้วย 1.การลำเลียงกำลังพลและเสบียงสนับสนุนให้กับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 2.การทำพุกก้ามปูร้อยเชือกวิธีใหม่ 3.การหาพีทซ์ใบจักรเรือ PGM & PCF แนวความคิดใหม่ 4.การพันมอเตอร์โดยใช้แบบฟอร์มขดลวด 5.การจัดเตรียมสถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ 6.การจัดการสุขาภิบาลและอาชีวอนามัยหน่วย 7.พื้นฐานการสร้างสรรค์เสียงศิลป์ 8.การบริหารจัดการสาธารณูปโภคภายในอาคาร บ้านพักฐานทัพเรือสัตหีบ เขตพื้นที่ 1 9.ระบบวิทยุสื่อสารชายฝั่งกองทัพเรือตอนบน 10.การรับ ควบคุมตัว และปล่อยตัวผู้ต้องขัง 11.การสร้างบ้านฉุกเฉินด้วยโฟม 12.การบริหารจัดการสาธารณูปโภคไฟฟ้า และน้ำประปา ณ อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ 13.การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ

pdn5 pdn6

พล.ร.ต.ศุภพงษ์ ศิริสนธิ รองผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า การจัดการความรู้ ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลในฐานทัพเรือสัตหีบได้มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการนำประสบการณ์ที่ได้รับการจากทำงานมาบอกเล่า หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร ซึ่งเป็นการพัฒนาความร่วมมือซึ่งกันและกันจากบุคคลไปสู่หมู่คณะ อันก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ดีต่อไป ทั้งนี้ นอกจากจะช่วยเสริมสร้างการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ แล้ว ยังทำให้ข้าราชการทหาร และลูกจ้างสัดกัดฐานทัพเรือสัตหีบ ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาองค์บุคคล และหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพเรือในการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อให้เกิดความพร้อมในการสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com