พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
05 กันยายน 2555 :: 15:09:08 pm 86875

ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบทุนการศึกษากว่า 5 แสนบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบทุนการศึกษากว่า 5 แสนบาท แก่บุตรสมาชิก เพื่อให้นำเงินจำนวนนี้สมควรที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านการศึกษา

สัตหีบ-วานนี้ (4 ก.ย. 55) พลเรือโท ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ และประธานดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ประจำปี 2555 ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือตรี ศุภพงษ์ ศิริสนธิ รองผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ และผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ ตลอดจน ผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิรับมอบทุนการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติ และเป็นสักขีพยาน

ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีที่ 12 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดสรรเงินผลกำไรของการดำเนินการธุรกิจสหกรณ์ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง ของกองทัพเรือเป็นสมาชิก ในปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จัดสรรเงินให้เป็นทุนการศึกษา เพื่อแจกให้กับบุตรสมาชิก ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 245 ราย เป็นเงิน 576,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 50,000 บาท ให้เป็นทุนการศึกษาบุตร โดยทุนการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทเรียนดี แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 9 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 10 ทุน ระดับอาชีวศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 3 ทุน และระดับอุดมศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 3 ทุน และประเภททุนส่งเสริมการศึกษา แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 28 ทุน ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 95 ทุน ระดับมัธยมศึกษา 2,500 บาท จำนวน 72 ทุน ระดับอาชีวศึกษา ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 12 ทุน และระดับอุดมศึกษา 3,000 บาท จำนวน 13 ทุน

พลเรือโท ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ และประธานกรรมการดำเนินการ กล่าวว่า ทุนการศึกษาที่บุตรสมาชิกได้รับเป็นทุนการศึกษาทั้งเรียนดี และส่งเสริมการศึกษา ล้วนแล้วมีคุณค่ายิ่ง เพราะเงินแต่ละบาทมีคุณค่าสำหรับการศึกษาของทุกคน ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนไม่มากนัก แต่ก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อน เป็นขวัญ และกำลังใจสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เงินจำนวนนี้สมควรที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านการศึกษา ถ้ายังไม่เดือดร้อนก็เก็บฝากไว้ในธนาคาร เพื่อจะเกิดดอกผล พร้อมที่จะนำออกมาใช้ในเรื่องของการศึกษาต่อในสถาบันที่สูงขึ้นไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com