พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 กันยายน 2559 :: 07:09:45 am 197588

ฐานทัพเรือสัตหีบ อำลาชีวิตข้าราชการทหารเกษียณอายุ

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุ ประจำปี 2559

สัตหีบ – วันที่ 29 ก.ย.59 พล.ร.ท.วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุ ประจำปี 2559 พร้อมมอบโล่และของที่ระลึก เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในคุณงามความดีของข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างประจำ โดยมี ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง พร้อมด้วย เพื่อนข้าราชการ และครอบครัว ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

สำหรับในปี 2559 ฐานทัพเรือสัตหีบ มีข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่รับราชการจนครบเกษียณอายุ และผู้ขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด รวมทั้งสิ้น 140 นาย ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร 100 นาย นายทหารประทวน 6 นาย และลูกจ้างประจำ 34 นาย ทั้งนี้รวมถึงท่านผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบด้วย

 

03 04

 

พล.ร.ท.วิพากษ์ กล่าวว่า ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นองค์กรที่สำคัญของกองทัพเรือ และประเทศชาติ ที่ถูกกล่าวขานถึงในเชิงบวกและสร้างสรรค์ เดินก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ ข้าราชการฐานทัพเรือสัตหีบมีความมั่นใจว่า ท่านทั้งหลายที่กำลังจะครบเกษียณอายุราชการ ต่างก็ได้รับราชการในงานต่างๆ ของกองทัพเรือ นับจากวันเมื่อเริ่มเข้ารับราชการจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลานานมากกว่า 30 ปี ช่วงเวลาอันยาวนานตลอดชีวิตราชการดังกล่าว เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความผูกพัน ความยึดมั่น และความเสียสละที่มีต่อกองทัพเรือ ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ถือเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อฐานทัพเรือสัตหีบและกองทัพเรือ ตลอดจนประเทศชาติ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งเอาใจใส่ต่อหน้าที่ราชการ ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูคุณงามความดี

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com