พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 กรกฎาคม 2557 :: 06:07:49 am 139107

ตรวจแล้ว 55 วินมอเตอร์ไซค์ ทหารเตรียมออกใบอนุญาตเร็วๆ นี้

เค้นจนเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในที่สุด ความคืบหน้านโยบายการจัดระเบียบ วินมอเตอร์ไซค์ ในพื้นที่เมืองพัทยา ล่าสุดมณฑลทหารบกที่ 14 นำทีมฝ่ายปกครองลงตรวจ 55 วินในพื้นที่นำร่องถนนพัทยาสาย 2 เตรียมสรุปส่งให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเรียงวินออกใบอนุญาตประกอบอาชีพให้ถูกต้องตามกฎหมาย

พัทยา-วานนี้ (19 ก.ค. 57) เมื่อเวลา 08:30 น. พ.อ.ประเสริฐ ใจกล้า ผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ 14 พร้อมด้วยนายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์ ปลัดอำเภอบางละมุง และพ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา ร่วมกันประชุมทำความเข้าใจชุดปฏิบัติงานลงพื้นที่ตรวจสอบ 55 วินมอเตอร์ไซค์ นำร่องบนถนนพัทยาสาย 2 เพื่อส่งข้อมูลแก่คณะอนุกรรมการประจำท้องที่อำเภอบางละมุง พิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งวินรถจักรยานยนต์สาธารณะรับจ้าง ท่ามกลางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ที่ ห้องประชุม 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

 

สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการประจำท้องที่อำเภอบางละมุงได้มีการเปิดประชุมครั้งที่ 1 หลังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมีคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ กำหนดให้พื้นที่ตั้งแต่สี่แยกพัทยากลาง จนถึงสี่แยกวัดชัยมงคล บนถนนพัทยาสาย 2 ซึ่งมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรับจ้างมาลงทะเบียนต่อเมืองพัทยาทั้งสิ้น 55 วิน ที่ประชุมจึงเห็นสมควรให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบวินรถจักรยานยนต์สาธารณะรับจ้างทั้งหมด เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งวินรถจักรยานยนต์สาธารณะรับจ้างเป็นพื้นที่นำร่อง เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่พื้นที่อื่นๆ จึงได้กำหนดให้ทหาร สนธิกำลังร่วมกับเมืองพัทยา และฝ่ายปกครองแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ชุดลงพื้นที่เก็บข้อมูลหลังจากที่ได้มีการประชุมไปแล้ว 2 วัน ซึ่งก่อนที่จะมีการลงพื้นที่ได้มีการประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกวินมอเตอร์ไซค์ ได้รับทราบแล้ว เพื่อให้สมาชิกทั้งหมดอยู่แสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลเป็นรายบุคคล จากนั้นจึงจะนำเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ เปิดการประชุมพิจารณาเป็นข้อมูลของทั้ง 55 วิน เพื่ออนุมัติออกใบอนุญาตให้สามารถประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย

 

วินมอเตอร์ไซค์ วินมอเตอร์ไซค์

 

ขณะที่การลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าวินรถจักรยานยนต์สาธารณะรับจ้างส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณะทั้งสิ้น โดยเฉพาะบนทางเท้า และริมถนนถูกใช้เป็นจุดจอดรถจักรยานยนต์ ในส่วนนี้เมืองพัทยาได้มีการลงพื้นที่ตีช่องจอดไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามนโยบายของ คสช. ประกอบกับพบผู้ขับขี่บางรายใช้รถจักรยานยนต์ซีซีเกินมาตรฐานตามที่คณะอนุกรรมการได้กำหนด และพบจุดตั้ง วินมอเตอร์ไซค์ ซ้ำซ้อนกันในระยะทางเฉลี่ยประมาณ 100 เมตร จะสามารถพบ วินมอเตอร์ไซค์ อีกหนึ่งคิว ส่งผลให้เกิดปัญหาแย่งผู้โดยสาร เป็นชนวนทำให้เกิดความไม่พอใจระหว่างผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรับจ้างด้วยกัน ซึ่งคณะปฏิบัติงานได้บันทึกข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ไขลงในแบบฟอร์มให้มีการยุบ วินมอเตอร์ไซค์ ทั้งสองเข้ามารวมกัน หรือให้มีการยุบวินใดวินหนึ่งที่มีจำนวนน้อยกว่า ย้ายไปรวมกับวินในจุดอื่นที่มีจำนวนสมาชิกน้อยอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังพบอีกว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรับจ้างได้มีการร้องขอให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณายกเลิกการเก็บค่าโดยสารยึดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ พ.ศ. 2548 เนื่องจากมีราคาที่ต่ำเกินไปไม่สามารถอยู่รอดได้ โดยร้องขอให้มีการกำหนดราคาเริ่มต้นที่ 40 บาท เพื่อให้ผู้ขับขี่มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว

 

วินมอเตอร์ไซค์ วินมอเตอร์ไซค์

 

ทั้งนี้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมด เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการฯ ให้เปิดประชุมพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งวินรถจักรยานยนต์สาธารณะรับจ้างจะดำเนินการอีกครั้งในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ในช่วงเช้า เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถนำข้อมูลของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรับจ้างทั้ง 55 วิน ส่งให้แก่คณะอนุกรรการพิจารณาโดยเร็ว เพื่อให้ใบอนุญาตฯ สามารถส่งมอบให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรับจ้างได้ในเร็วๆ นี้ เป็นตัวอย่างให้สังคมได้เห็นว่านโยบายจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์สาธารณะรับจ้างสามารถทำได้จริง และประสบผลสำเร็จทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ดั่งเช่นเมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรี

ข่าวที่ผ่านมา

Reporter : วรัญญา ทองรอด   Photo : วรัญญา ทองรอด   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com