พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 ตุลาคม 2555 :: 09:10:53 am 89472

ต่างชาติชื่นชม “จตุจักร” ตลาดใหญ่ปลอดบุหรี่ติดอันดับโลก

ผู้แทนสสส. (สำนักงานส่งเสริมสุขภาพ) จากประเทศมาเลเซีย ออสเตรเลีย และจากเครือข่ายนักรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบในอาเซียน(SEATCA) ศึกษาดูงานตลาดจตุจักรปลอดบุหรี่ พร้อมชื่นชมวิธีการทำงานศักยภาพของผู้บริหารและคณะทำงานตลาดจตุจักรที่สามารถทำให้ตลาดที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับโลกปลอดบุหรี่ได้

Rizal Majid ผู้แทนจาก สสส. ประเทศมาเลเซีย และ Barbara Mouy ผู้แทนจาก สสส.ออสเตรเลีย พร้อมด้วย Tan Yen Lian and Dr.Lina Foong Kin เครือข่ายนักรณรงค์ควบคุมยาสูบในภูมิภาคอาเซียน (SEATCA) กล่าวว่า สนใจศึกษาดูงานเรื่องตลาดปลอดบุหรี่ เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายให้ตลาดเป็นเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งมีน้อยประเทศในโลกที่จะทำได้เช่นนี้ จึงเกิดความสนใจและอยากศึกษาถึงวิธีการทำงานให้ตลาดที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับโลกอย่างตลาดนัดจตุจักรสามารถปลอดบุหรี่ได้แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ คือ ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณตลาดนัดทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและน่าสนใจอย่างยิ่ง

เพราะมีน้อยประเทศในโลกจะทำได้ โดยในวันศึกษาดูงานพบเห็นผู้สูบบุหรี่เพียงแค่1 คน และมีผู้ค้าสูบบุหรี่เพียง 1 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวและผู้ค้าเองรับรู้และปฏิบัติตามกฎหมายและกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จะนำตัวอย่างของตลาดปลอดบุหรี่ไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสถานที่ปลอดบุหรี่ในประเทศของตนโดยเจ้าหน้าที่ สสส.มาเลเซียบอกว่า สนใจจะนำแนวทางไปสร้างแหล่งท่องเที่ยวอย่างถนนคนเดินในเมืองมะละกาให้ปลอดบุหรี่

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้นายปรีชา ไมตรีรักษ์ เลขาผู้อำนวยการบริหารพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรและนายวุฒิชัย อรรถพรรณ ประชาสัมพันธ์สถานียิ้มแย้ม ตลาดนัดจตุจักร กล่าวว่า ในแต่ละวันมีผู้มาเยี่ยมชมจับจ่ายซื้อของที่ตลาดนัดจตุจักรแห่งนี้มากกว่า 2 แสนคน และมีร้านค้ามากกว่า 8,000 ร้านจาก 27 โครงการ ดังนั้นในการดูแลตลาดจตุจักรให้ประสบความสำเร็จในการเป็นตลาดปลอดบุหรี่ที่ใหญ่ติดอันดับโลกเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย และใช้วิธีการหลากหลายในการประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายได้แก่ การประชาสัมพันธ์สามภาษา (ไทย; จีน ; อังกฤษ) ผ่านเสียงตามสายทุก 20 นาทีและมีบัตรเตือนผู้มาเยือนว่าตลาดนัดเป็นเขตปลอดบุหรี่

อีกทั้งยังได้เน้นการติดป้ายห้ามสูบบุหรี่และสติกเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ในทุกโครงการของตลาดนัดรวมไปถึงได้รับความร่วมมือจากตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่รปภ.กว่า 200 นาย ดูแลนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆพร้อมกับให้คำแนะนำกับผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เคารพกฎหมายของประเทศไทยที่กำหนดให้ตลาดเป็นเขตปลอดบุหรี่เพื่อความสุขของทุกคน โดยส่วนใหญ่จะเน้นที่การขอความร่วมมือมากกว่าการจับปรับเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนก็ให้ความร่วมมือด้วยดี และเป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีในการสร้างสังคมปลอดบุหรี่ให้เกิดขึ้นในใจของทุกคนที่มาเยือน

ที่มา : มติชน

Category : ข่าวในประเทศ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com