พัทยาเดลีนิวส์

14 กรกฎาคม 2553 :: 17:07:09 pm 26754

ถกแผนยุทธศาสตร์การศึกษา มุ่งพัฒนาตำรวจ

รอง.ผบ.ตร เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างเอกภาพ ให้ชัดเจน และแผนยุทธศาสตร์การศึกษา และพัฒนาตำรวจ แต่ละหน่วยงานให้มีคุณภาพ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สนใจโฆษณา

พัทยา – วันนี้ (14 ก.ค. 53) เมื่อเวลา 09.00 น ที่ห้องประชุม โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เป็นประธานในพิธี เปิดการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา และยุทธศาสตร์การศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารของหน่วยงานด้านการศึกษา จากหน่วยปฏิบัติการ หน่วยสนับสนุนการปฏิบัติการ กลุ่มผู้บริหารงานบุคคล กลุ่มผู้บริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มผู้ใช้ผลผลิตจากการศึกษาอบรม รวม จำนวน 165 คนซึ่งนอกจากนี่ยังมีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จากองค์การความร่วมมอทางวิชาการฝึกอบรมระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับฝ่ายต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ( transnational crime affairs section ) TCAS )

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมรับการสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งเป็นประสบการณ์สภาพปัญหา ข้อดี ข้อด้อยและร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา และยุทธศาสตร์การศึกษา ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ. 2554-2559

จากการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจำนวนมาก และในการปรับโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติครั้งล่าสุด พ.ศ. 2552 ได้นกฐานะหน่วยการศึกษาขึ้นเป็นระดับกองบังคับการอีกหลายหน่วยงาน ทำให้ทิศทางการทำงานและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานการศึกษาดังกล่าว ยังไม่มีความเป็นเอกภาพ ชัดเจน และ มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ รอง.ผบ.ตร ยังกล่าวอีกว่า นอกจากนั้นความเปลี่ยนแปลงของสังคมยังเป็นไปอย่างกว่างขวางรวดเร็ว รวมถึงอาชญากรรมก็มีการพัฒนาไปในรูปแบบต่างๆกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฉะนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องรับผิดชอบงานด้านการศึกษา จึงถือว่าเป็นนโยบายให้กองบัญชาการศึกษา จัดทำโครงการสัมมนาผู้บริหาร หน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะพัฒนาข้าราชการตำรวจให้มีขีดสมรรถนะสูงขึ้นมีความสามารถ เรียนรู้ ปรับตัว และตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยยึดหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และสังคม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของการพัฒนาระบบราชการไทยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปดังกล่าว

Reporter : ก้อง สิบทิศ   Photo : ก้อง สิบทิศ   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com