พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 มิถุนายน 2559 :: 08:06:20 am 190408

ทต.สัตหีบ จัดอบรมภาษาเยาวชน เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศฯ “ค่ายภาษา ENGLISH - CHINESE CAMP” ประจำปี 2559

สัตหีบ – วันที่ 2 มิ.ย.59 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศฯ “ค่ายภาษา ENGLISH – CHINESE CAMP” ประจำปี 2559 โดยมี นายประสิทธิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะผู้ช่วยผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภา ประธานกรรมการชุมชน และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ร่วมเปิดโครงการฯ ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

นายไพโรจน์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 มิ.ย. ที่โรงเรียนสิงห์สมุทร และสวนนงนุชพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน และการทำงานได้เป็นอย่างดี โดยนำนักเรียนมาจากโรงเรียนสิงห์สมุทร 50 คน โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ 16 คน โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ 18 คน โรงเรียนเลิศปัญญา 16 คน คณะครูจากโรงเรียนในเขตเทศบาลทั้ง 4 แห่ง และโรงเรียนภาษา JBS จังหวัดระยองที่ได้ให้ความรู้กับนักเรียน 4 ท่าน

 

03 04

 

ซึ่งการจัดกิจกรรม เป็นหนึ่งกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทางภาษา โดยผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน อีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com