พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 มีนาคม 2559 :: 05:03:36 am 186668

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน สร้างศักยภาพพัฒนาท้องถิ่น

สัตหีบ – วันที่ 23 มี.ค.59 นายไพโรจน์ มายากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยรับเกียรติวิทยากร นางจินตนา ศรีเฉลิม นักวิชาการตรวจสอบภายใน มาชี้แจงเรื่องเงินอุดหนุนและวิธีการดำเนินงานตามระเบียบ พร้อมด้วย คณะทีมวิทยากร อ.รัชพันธ์ คุณตา มาบรรยายให้ความรู้ด้านการรักษาสุขภาพโดยการปฏิบัติจริง ให้กับ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการชุมชน 13 ชุมชน ได้รับฟัง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

03 04

 

นายไพโรจน์ กล่าวว่า การจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการชุมชน และที่ปรึกษา ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชน และสามารถระดมศักยภาพในชุมชนเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างรายได้ สร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพ เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com