พัทยาเดลีนิวส์

28 กุมภาพันธ์ 2558 :: 05:02:01 am 156188

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ จัดแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จัดแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และสังคม
สนใจโฆษณา

สัตหีบ – วานนี้ (27 ก.พ.58) นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน คณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครองร่วมจัดกิจกรรมฯ

 

นายสมบูรณ์ ชุมพาลี ปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า ด้วยเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มีนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในความรับผิดชอบจำนวน 321 คน ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเขาคันธมาทน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่ายุบ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จุกเสม็ด ซึ่งทางเทศบาลฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการแข่งขันกีฬาขั้นพื้นฐาน ให้กับเด็กนักเรียนภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเฉพาะด้านร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ต่อการพัฒนาในด้านอื่น ๆ จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กนักเรียนอย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจน เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และสังคมระหว่างเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก โดยกำหนดจัดให้มีการแข่งขันใน 7 ประเภทกีฬา ได้แก่ เตะบอลเข้าโก โยนลูกบอลใส่ตะกร้า วิ่งเก็บบอล ส่งลูกบอลข้ามศีรษะ วิ่งแข่ง เกมเก้าอี้ดนตรี และวิ่งวิบาก

 

3 4

 

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า เทศบาลฯ ให้ความสำคัญกับเด็กนักเรียนในช่วงวัยแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี ซึ่งนับเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญที่สุดของชีวิต การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของเด็กวัยนี้ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และทางด้านจิตใจ ซึ่งจะมีการพัฒนาเติบโต และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงได้จัดกิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของทั้ง 3 ศูนย์ ในครั้งนี้ขึ้น

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com