พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
28 พฤษภาคม 2558 :: 07:05:36 am 164506

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ ฝึกอบรมเยาวชนด้านวินัย จราจร

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ ฝึกอบรมเยาวชนด้านวินัย จราจร ป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน

สัตหีบ – (27 พ.ค.58) ที่อาคารประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัย รักวินัย จราจร โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าฝึกอบรม ร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้

 

นายสมบูรณ์ ชุมพาลี ปลัดเทศบาลฯ กล่าวว่า ด้วยปัจจุบัน สถิติในการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์มีจำนวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ด้วยความประมาท ทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ในการดูแลด้าน จราจร มีไม่เพียงพอกับจำนวนประชากรและพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบกับสถานีตำรวจถูธรสัตหีบมีกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ซึ่งปัญหาในด้านการ จราจร ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเปิดภาคเรียนของแต่ละสถานศึกษา โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน ทำให้การ จราจร ติดขัด

 

003 004

 

เทศบาลฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดในด้านการฝึกอบรมด้านการ จราจร ทั้งด้านปฏิบัติและทฤษฎี ให้กับนักเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน จำนวน 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน พร้อมกับให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย จราจร ที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานด้านการ จราจร ได้ โดยได้เชิญทีมวิทยากรมาบรรยายด้านกฎหมาย จากสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ นำโดย ร.ต.อ.วิโรจน์ จริตรัมย์ รองสารวัตร จราจร

 

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ในเรื่องกฎระเบียบและวินัย จราจร ให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมกับให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งโครงการนี้ ถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์ จึงอยากให้ผู้เข้าฝึกอบรมทุกคน นำไปปฏิบัติในการขับขี่และการปฏิบัติตามกฎ จราจร ให้ถูกต้องต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com