พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
07 กันยายน 2559 :: 08:09:45 am 195887

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ รณรงค์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองห้วยลึก

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ ร่วมทุกภาคส่วน รณรงค์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองห้วยลึก

สัตหีบ – วันที่ 6 ก.ย.59 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2559 โดยมี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ว่าที่พันตรี คมน์เดช ไชยชนะ ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ผู้จัดการแผนกิจการสัมพันธ์และCSR บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (อีสวอเตอร์) คณะทำงานลุ่มน้ำสาขาชลบุรี กำลังพลจากกองสนับสนุนกองเรือยุทธการ และประชาชน จำนวน 150 คน ร่วมเปิดโครงการ ณ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองห้วยลึก ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

03 04

 

ว่าที่พันตรี คมน์เดช กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้เสด็จประพาสทางชลมารค เพื่อตรวจสอบคลองแสนแสบ และเยี่ยมประชาชนสองฝั่งคลองจากกรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร ซึ่งส่งผลให้องค์กร และบุคคลได้ย้อนกลับให้ความสำคัญแก่แม่น้ำคูคลอง ด้วยการสร้างสรรค์และสนับสนุนให้สภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำคูคลอง มีความสะอาดและสวยงาม

 

05 06

 

ด้าน นายไพโรจน์ กล่าวว่า เทศบาลฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำ ในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองห้วยลึก ให้สามารถป้องกันการเกิดน้ำท่วมและแก้ไขการขาดแคลนน้ำ จึงมีความยินดียิ่งที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ได้พิจารณาจัดโครงการดังกล่าว โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล ที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่คลองห้วยลึก เห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำ รวมถึงเกิดความร่วมมือใจกันดูแลรักษาน้ำในคลองห้วยลึก ให้มีน้ำที่สะอาด สามารถใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค การเกษตร และการปศุสัตว์ ได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการร่วมกันพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ำที่มีระบบนิเวศที่ดีต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com