พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
16 มิถุนายน 2559 :: 07:06:15 am 191097

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ ร่วมเดินรณรงค์ปลุกกระแสป้องกันวันไข้เลือดออกอาเซียน

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ ร่วมเดินรณรงค์ปลุกกระแสป้องกันวันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนัก และร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง โดยเน้นให้เห็นความสำคัญ และแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจัง

สัตหีบ – วันที่ 15 มิ.ย.59 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ปลุกกระแสการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน สมาชิกชุมชน 13 ชุมชน ข้าราชการ และสถานศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

นายไพโรจน์ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคไข้เลือดออก มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ ได้ดำเนินการป้องกัน และควบคุมอย่างสม่ำเสมอ แต่ก็ยังพบว่า การระบาดไม่ได้ลดความรุนแรงลง และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ที่เห็นได้จากสถิติผู้ป่วยจากสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง การควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 พ.ค.59 พบผู้ป่วย จำนวน 17,614 คน เสียชีวิต 16 คน ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากปี 58 จำนวน 4,427 คน เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น 6 คน และในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลฯ พบผู้ป่วยจำนวน 29 คน เพิ่มขึ้นจากปี 58 จำนวน 5 คน

 

03 04

 

พร้อมกล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้จึงเป็นการปรับแนวคิดในการแก้ไขปัญหาไปสู่นโยบายเชิงรุก โดยเน้นยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนภาคีเครือข่าย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนัก และร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง โดยเน้นให้เห็นความสำคัญ และถือเป็นภารกิจที่ต้องร่วมมือกันทั้งประชาชน องค์กรชุมชน ตลอดจนเครือข่ายสุขภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจัง และต่อเนื่องอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com