พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
23 กรกฎาคม 2559 :: 06:07:22 am 193238

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ อบรมผู้นำชุมชน ป้องกันภัยในพื้นที่

นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2559

สัตหีบ – วันที่ 22 ก.ค.59 นายโพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลฯ มาอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน สมาชิก อปพร. และกลุ่มอสม. ได้รับฟัง ณ อาคารโรงยิมเนเซียม เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

03 04

 

นายโพโรจน์ กล่าวว่า เทศบาลฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากชุมชนมีความเสี่ยงที่จะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะประชาชน และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อเป็นการป้องกันและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น จึงได้จัดอบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลฯเพื่อจะนำไปพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของตนเองให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com