พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
10 พฤศจิกายน 2559 :: 04:11:55 am 199812

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ เปิดโครงการชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด

นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนสีขาว ประจำปีงบประมาณ 2560

สัตหีบ – วันที่ 9 พ.ย.59 นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบ ในฐานะ ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนสีขาว ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กล่าววัตถุประสงค์โครงการ และมีผู้นำชุมชน 13 ชุมชน เข้ารับฟังบรรยายถึงสถานการณ์ยาเสพติด พร้อมร่วมหาแนวทางในการป้องกัน และปรามปรามยาเสพติด ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

นายไพโรจน์ กล่าวว่า ทางเทศบาลฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญปัญหายาเสพติด ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในทุกหย่อมหญ้าขณะนี้ ในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จึงได้จัดทำโครงการชุมชนสีขาว เพื่อขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติด สานและสนองนโยบายรัฐบาล ที่ดำเนินแผนงานมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวคิด ชุมชนแก้ไขปัญหาด้วยตัวชุมชนเอง ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาด้านยาเสพติดที่ทวีความรุนแรง ส่งผลร้ายต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 

03 04

 

นายนรเสฏฐ์ กล่าวว่า จากการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นับมีแนวโน้มไปในทางที่ดี สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด สามารถจับกุมผู้ค้าและผู้เสพ ได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีจำนวนที่ลดน้อยลงจากที่ผ่านมาอย่างมาก เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน ที่คอยเป็นหูเป็นตา สอดส่อง แจ้งเบาะแส และให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ ทำให้ 2 ใน 13 ชุมชน คือ ชุมชนแยกเจ และชุมชนดงตาล ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นชุมชนสีขาว 100 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้ง ยังเป็นชุมชนต้นแบบ สู่แผนดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com