พัทยาเดลีนิวส์

09 มิถุนายน 2551 :: 13:06:47 pm 31211

ททท. เน้นจุดยืนรักษ์โลก ชูแนวทางท่องเที่ยวสีเขียว

ททท. ผลักดันแนวคิด "Seven Greens" สร้างการรับรู้ในเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ให้เกิดกระแสตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียวให้เกิดขึ้น
สนใจโฆษณา

กรุงเทพฯ – วันนี้ (9 มิ.ย. 51) นางศศิอาภา สุคนธรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กระแสความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมค่อนข้างชัดเจน จากสภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทุกคน รวมถึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ ที่เห็นได้ชัดในไทย คือ นักท่องเที่ยวจากยุโรปที่เคยหนีอากาศหนาวมาเที่ยวเมืองไทยเป็นเวลานาน ลดจำนวนวันที่อยู่ในเมืองไทยลงจากเดิม

เพราะโลกร้อนขึ้น ฤดูหนาวสั้นลง นักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องอยู่นานเหมือนเดิม? นางศศิอาภา ชี้ให้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้น

แนวคิด “Seven Greens” เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่เกิดความ ตื่นตัวและคำนึงถึงการทำธุรกิจท่องเที่ยวสีเขียวแบบจริงจัง ภาครัฐและเอกชนจึงร่วมกันกำหนดนโยบายที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว ในทุกส่วนที่มุ่งเน้นให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยดำเนินการนำร่อง เป็นเวลา 3 ปี ระหว่างปี 2551 – 2553

โดยแนวทางทั้ง 7 นี้ ประกอบด้วย

1. Green Heart เน้นที่ตัวนักท่องเที่ยว ให้มีความใส่ใจและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว

2. Green Logistics ปรับเปลี่ยนวิธีเดินทางท่องเที่ยวหรือรูปแบบบริการระบบคมนาคมขนส่งด้านการท่องเที่ยว เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากพาหนะ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

3. Green Destination สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวที่มีรูปแบบบริหารจัดการที่เหมาะสม และแสดงออกอย่างชัดเจน ในเรื่องความตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป็นสำคัญ

4. Green Community สนับสนุนให้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั้งในเมืองและชนบท เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนเป็นที่ตั้ง

5. Green Activity ให้ความสำคัญกับกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ สามารถสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. Green Service ส่งเสริมรูปแบบธุรกิจบริการต่าง ๆ ที่เน้นมาตรฐาน คุณภาพที่ดี และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบ

7. Green Plus ส่งเสริมการตอบแทนสู่สังคมด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เน้นความร่วมมือในการจัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ฯลฯ

Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com