พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 กรกฎาคม 2557 :: 02:07:36 am 138947

ทร.ผุดโครงการฝึกอาชีพ ทหาร กองประจำการ

ทร.ผุดโครงการฝึกอาชีพ ทหาร กองประจำการรุ่นที่ 4 ส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ

สัตหีบ-วานนี้ (17 ก.ค.57) ที่สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.อ.พจนา เผือกผ่อง ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพ ทหาร กองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพ ทหาร กองประจำการ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557 โดยมี พล.ร.ต.ศุภพงษ์ ศิริสนธิ รองผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ พล.ร.ต.ไชยณรงค์ ขาววิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ตลอดจน ผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 จังหวัดชลบุรี และสมาคมเจ้าของเรือไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการฯ เข้าร่วมพิธี

 

ตามอนุมัติกองทัพเรือ ให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้กับ ทหาร กองประจำการ ซึ่งเป็นการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ให้แก่ ทหาร กองประจำการของกองทัพเรือ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการไปแล้ว กองทัพเรือโดยคณะกรรมการพัฒนาอาชีพ ทหาร กองประจำการกองทัพเรือ จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ทหาร กองประจำการ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2557 มี ทหาร กองประจำการจากหน่วยต่าง ๆ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 5 หลักสูตร รวม 92 นาย ประกอบด้วย หลักสูตรอาชีพช่างทั่วไป 3 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 43 นาย และหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ 2 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 49 นาย

 

ทหารเรือ ทหาร

 

พล.ร.อ.พจนา เผือกผ่อง กล่าวว่า การฝึกอาชีพให้แก่ ทหาร กองประจำการ ในสาขาอาชีพต่าง ๆ นั้น เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพเรือ และข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลกรประจำเรือพาณิชย์ ระหว่างกองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญ และมีทักษะในวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ สร้างเสริมรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ให้สามารถต่อสู้กับปัญหา และสภาวะต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวให้ได้ต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com