พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
05 สิงหาคม 2559 :: 08:08:29 am 193903

ทหารเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ 12 สิงหามหาราชินี

นายกสมาคมภริยาทหารเรือ จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ 12 สิงหามหาราชินี ที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือสัตหีบ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

สัตหีบ – วันที่ 4 ส.ค.59 คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” ณ หมู่บ้านธรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

03 04

 

ในการนี้ พลเรือโท พิเชฐ ตานะเศรษฐ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอก สมาน ขันธพงษ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ ตลอดจน ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ คณะสมาคมภรรยาทหารเรือ ข้าราชการ ประชาชน นิสิต และนักศึกษา จากสถานศึกษา 18 แห่งในอำเภอสัตหีบ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์สังข์หยด ด้วยวิธีแบบนาโยน ซึ่งเป็นข้าวที่พระองค์ทรงโปรด และมีพระราชเสาวนีย์ให้อนุรักษ์ ส่งเสริมให้ชาวนาไทยเพาะปลูกเป็นมรดกคู่กับแผ่นดิน เช่นเดียวกับการอนุรักษ์วิถีชีวิตควายไทย อีกทั้ง เพื่อฟื้นฟูประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว และอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เป็นนโยบายในการบริหารกองทัพเรือ ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 

05 06

 

สำหรับข้าวที่ปลูกในวันนี้ จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในวันที่ 5 ธ.ค.2559 หรือวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติให้แก่คู่ฟ้าสองพระบารมีที่ทรงมีต่อ “ข้าว” อาหารหลักของคนไทย และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ตลอดจน ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้าว

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com