พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 มีนาคม 2559 :: 04:03:47 am 186372

ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วม IRPC ซ้อมแผนสกัดคราบน้ำมันรั่วไหลในทะเล

ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วม IRPC ซ้อมแผนสกัดคราบน้ำมันรั่วไหลในทะเล เป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ รวมถึงแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

สัตหีบ – วันที่ 17 มี.ค. 59 น.อ.สำเริง จันทร์โส รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 และฐานะ รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 ( ศรชล.เขต 1 ) เป็นประธานการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล.เขต 1 ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนเทคโนโลยี ไออาร์พีซี อ.เมือง จ.ระยอง ในการเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ของบุคลากร และหน่วยงานหลักใน ศรชล. กรณีฝึกซ้อมการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลลงทะเล บนความร่วมมือระหว่าง ทัพเรือภาคที่ 1 IRPC Oil Spill Response Team หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการใช้อุปกรณ์ และการปฏิบัติการร่วมกัน มีขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 18 มี.ค.59 ในพื้นที่ทางทะเล จ.ระยอง

 

03 04

 

น.อ.สำเริง จันทร์โส รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 เปิดเผยว่า การฝึกร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ต่อสภาวะวิกฤตหากเกิดภัยพิบัติขึ้นทั้งในทะเล และบนบก โดยเฉพาะปัญหาการรั่วไหลของคราบน้ำมัน ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทรัพยากรธรรมชาติในทะเล การฝึกร่วมครั้งนี้ จึงถือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ รวมถึงแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง ที่จะร่วมกันแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

 

05 06

 

ในการซ้อมแผนจำลองการฝึกครั้งนี้ ได้จำลองการรั่วไหลของน้ำดิบจากโรงกลั่นน้ำมัน ไหลลงสู่ทะเล โดยทางกองทัพเรือ ได้ส่งเรือตรวจการณ์ พร้อมอากาศยาน ซีฮอว์ก ทำการบินสำรวจประเมินสถานการณ์ ทั้งทางภาคพื้น และมุมสูงทางอากาศ เพื่อรายงานผลส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ที่มีการนำเรือทักล้อมบูม พร้อมฉีดสเปรย์ เพื่อสกัดคราบน้ำมันไม่ให้มีการแพร่กระจาย โดยการฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com